کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

مواد الکترواپتیک Electrooptic Materials

دانلود : 14900 تومــان

کد محصول : #2131

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Electrooptic Materials


مواد الکترو اپتیک


ABSTRACT


The term electrooptic effect refers  to a change in the refractive index of a transparent substance induced by an applied electric field , usually at a frequency below the optic vibrational resonance of the lattice or the molecules involved . the linear and quadratic electrooptic effects are known as the Pockels and kerr effects, respectively . The linear electrooptic ( or Pockels ) effect refers to a change in relative optical dielectric impermeability (Bij) proportional to an applied electric field Ek whos highest frequencies are below the lattice resonance of a crystal .Refractive index of a crystal : Considering light propagation through a crystal the electromagnetic energy stored in a unit volume of dielectric is represented by an ellipsoid whit a geometry that reflects the symmetry of the crystal .


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


واژه الکترو اپتیک اثر تغییر ضریب انکساری تهییج شدن ماده شفاف به وسیله یک جریان الکتریکی است، معمولا در یک فرکانس پایین، واکنش لرزشی نوری شبکه یا مولکول ها را شامل می شود. اثر الکترواپتیک نمایی و خطی به ترتیب اثر کرر و پوکلز شناخته شده است.الکترواپتیک خطی یا پوکلز، مربوط به تغییر نسبی نفوذ ناپذیری دی الکتریک نوری (Bij) متناسب با به کار بردن جریان الکتریکی EK است، بالاترین فرکانس ها مربوط به واکنش پایین شبکه یک کریستال می باشد.. ضریب انکساری یک کریستال: ملاحظه انتشار نور از میان یک کریستال، انرژی الکترومغناطیسی ذخیره شده در یک حجم واحد دی الکتریک، به وسیله یک بیضی که با هندسه بازتاب یک کریستال متقارن است.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 14
تعداس صفحات ترجمه فارسی 21
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 495KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll