کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

رفتار سینترینگ، ریز ساختار و خواص مکانیکی کاربیدهای بسیاردیرگداز Sintering Behavior,Microstructure, and Mechanical Properties

دانلود : 26600 تومــان

کد محصول : #2201

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Sintering Behavior,Microstructure, and Mechanical Properties:


A Comparison among Pressureless


Sintered Ultra-Refractory Carbides


رفتار سینترینگ، ریز ساختار و خواص مکانیکی:


مقایسه ای میان کاربیدهای بسیاردیرگداز سینترشده بدون اعمال فشار


ABSTRACT


Nearly fully dense carbides of zirconium, hafnium, and tantalum were obtained by pressureless sintering at 1950 ◦C with the addition of 5–۲۰ vol% of MoSi2. Increasing the amount of sintering aid, the final density increased too, thanks to the formation of small amounts of liquid phase constituted by M-Mo-Si-O-C, where M is either Zr, Hf, or Ta. The matrices of the composites obtained with the standard procedure showed faceted squared grains; when an ultrasonication step was introduced in the powder treatment, the grains were more rounded and no exaggerated grains growth occurred. Other secondary phases observed in the microstructure were SiC and mixed silicides of the transition metals. Among the three carbides prepared by pressurless sintering, TaC-based composites had the highest mechanical properties at room temperature (strength 590 MPa, Young’s modulus 480 GPa, toughness 3.8MPa·m1/2). HfC-basedmaterials showed the highest sinterability (in terms of final density versus amount of sintering aid) and the highest high-temperature strength (300 MPa at 1500 ◦C).


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


رفتار سینترینگ، ریزساختار و خواص مکانیکی کاربیدهای بسیار دیرگداز سینترشده : در این مقاله، با استفاده از فرآیند سینتر بدون اعمال فشار در دمای ۱۹۵۰ درجه سانتیگراد به همراه افزودن ۵-۲۰ درصد حجمی MoSi2، کاربیدهای بسیار فشرده و متراکم (نزدیک به چگالی کامل) زیرکونیوم، هافنیوم و تانتالیوم به طور موفقیت آمیزی تولید شدند. با افزایش مقدار کمک سینتر، چگالی نهایی نیز به واسطه تشکیل مقادیر کم فاز مذاب M-Mo-Si-O-C (M یکی از فلزات Zr، Hf یا Ta می باشد)، افزایش یافت. مورفولوژی دانه در زمینه کامپوزیت های به دست آمده با روش های استاندارد، به صورت چهارگوش های دارای سطوح کوچک، بود؛ با افزودن یک مرحله عملیات التراسونیک در فرآیند تولید، دانه های گردتری حاصل شده و رشد دانه بیش از حد اتفاق نیفتاد. سایر فازهای مشاهده شده در ریزساختار، شامل SiC و سیلیسایدهای مخلوط از فلزات واسطه، بودند. در میان سه ترکیب کاربیدی تهیه شده با سینترِ بدون فشار، کامپوزیت های TaC بهترین خواص مکانیکی در دمای اتاق (استحکام MPa 590، مدول یانگ GPa 480 و چقرمگی MPa.m1/2 3.8) را از خود نشان دادند. بهترین قابلیت سینترپذیری (برحسب نسبت چگالی نهایی به مقدار کمک سینتر) و بالاترین استحکام دما بالا (MPa 300 در ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد) نیز برای مواد پایه HfC به دست آمد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 12
تعداس صفحات ترجمه فارسی 18
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم ۵۴۱KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll