کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت

فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

رقیق سازی بینهایت در فونیک ایزوبوتیل Single and multi-component diffusion at infinite dilution in polyisobutylene

دانلود : 14700 تومــان

کد محصول : #2203

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Single and multi-component diffusion at infinite


dilution in polyisobutylene


 نفود ترکیب تک و چند جزئی در رقیق سازی بینهایت در فونیک ایزوبوتیل


ABSTRACT


In this study, diffusion coef®cients of acetone, benzene, chloroform, cyclohexane and methyl ethyl ketone (MEK) in polyisobutylene (PIB) have been measured at temperatures in the range 40± ۷۰°C using capillary column inverse gas chromatography (CCIGC). The measured diffusion coef®cients for the PIB/MEK system, considered to be at in®nite dilution of the solvent, agree very well with those determined previously from gravimetric and spectroscopic techniques when extrapolated to the limit of zero MEK concentration. The Vrentas±Duda free-volume theory for diffusion is used to correlate the diffusivity data at in®nite dilution as a function of temperature, and the effect of solvent size on the diffusion process in PIB is studied. In addition, diffusion coef®cients of MEK/toluene and MEK/ethanol mixtures in PIB have been measured at 50°C. The CCIGC model for binary systems is used to determine diffusion coef®cients for each solvent individually over a wide range of mixture compositions. The resulting values are identical to those determined from pure component data, con®rming the hypothesis that the diffusion coef®cient at in®nite dilution is independent of a second in®nitely-dilute component, with or without solvation between mixture components.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


در این مطالعه، ضریب نفوذ استون، بنزن، کلروفرم، سیکلو هگزان و متیل اتیل کتون (MEK) در فونیک ایزوبوتیل (PIB) در دماهای در محدوده­ی ۴۰ تا ۷۰ درجه سانتی گراد با استفاده از ستون مویرگی کروماتوگرافی گاز معکوس (CCIGC) اندازه گیری شده است. ضریب نفوذ اندازه­گیری شده برای سیستم PIIB/MEK، با رقیق سازی بی نهایت محلول در نظر گرفته شد که بسیار سازگار با از تکنیک های وزن سنجی و طیف سنجی تعیین شده قبلی وقتی که با غلظت حدی MEK صفر برونیابی شد، می باشد. تئوری حجم آزاد Vrentas-Duda برای نفوذ برای ارتباط داده های نفوذ ذر رقیق سازی بی نهایت به عنوان تابعی از دما استفاده می شود و تاثیر اندازه حلال بر روی فرآیند نفوذ در PIB مورد مطالعه قرار میگیرد. علاوه بر آن، ضریب نفوذ مخلوط­های تولوئن/MEK و اتانول/MEK در PIB در دمای ۵۰ درجه سانتی گراد اندازه گیری شد. مدل CCIGC برای سیستم­های دوتایی برای تعیین ضریب نفوذ برای هر حلال به تنهایی در محدوده وسیعی از ترکیبات مخلوط مورد استفاده قرار می­گیرد. مقادیر حاصله با آنهایی که از داده های جز خالص تعیین شده است، یکسان می باشد، که این فرضیه تایید میکند که ضریب نفوذ در رقیق سازی بی نهایت، با یا بدون حلالیت بین مخلوط و اجزاء، مستقل از جز دوم بی نهایت رقیق می باشد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 8
تعداس صفحات ترجمه فارسی 21
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم ۴۰۹KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll