کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

اثر نیتروژن روی خواص خزشی فولاد زنگ نزن Evaluation of the effect of nitrogen on creep properties of 316LN stainless steel

دانلود : 13700 تومــان

کد محصول : #2207

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Evaluation of the effect of nitrogen on creep properties of


316LN stainless steel from impression creep tests


ارزیابی اثر نیتروژن روی خواص خزشی فولاد زنگ نزن ۳۱۶LN


در نتیجه آزمون های خزش فشاری


ABSTRACT


Impression creep testing technique is an innovative tool to study creep deformation behavior of materials mainly because it requires relatively short test time and small volume of material for evaluating the creep properties when compared with conventional uniaxial creep testing which is both material and time consuming. The effect of nitrogen on creep deformation behavior of type 316LN stainless steel has been studied using impression creep testing technique. Impression creep tests have been carried out at 923 K up to 1000 h on 316LN stainless steel containing 0.07, 0.11, 0.14, and 0.22 wt.% nitrogen, in the punching stress range of 400–۸۰۰ MPa. The impression creep curves were characterized by a loading strain, a primary creep stage, and a secondary creep stage similar to uniaxial creep curves. The tertiary stage observed in uniaxial creep tests was absent. The steady state impression velocity was found to increase with increasing punching stress. The calculated stress exponent values varied between 3.3 and 8.2 with increasing in nitrogen content. It was observed that impression velocity was sensitive to the variation in nitrogen content in the steel. The steady state impression velocity was found to decrease with increasing nitrogen content. Correlation between the impression creep parameters and conventional uniaxial creep parameters has been established based on the laws of mechanics for time dependent plasticity.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


در مقایسه با تست خزش تک محور معمولی که هم ماده مصرف می شود و هم وقت گیر است، تکنیک آزمون خزش فشاری یک طرح نوآورانه جهت مطالعه رفتار تغییرشکل خزش بیشتر مواد است چرا که نیاز به زمان آزمون نسبتاً کوتاه و حجم ماده کم برای ارزیابی خواص خزشی دارد. اثر نیتروژن روی رفتار تغییرشکل خزش فولاد زنگ نزن نوع ۳۱۶LN با استفاده از تکنیک آزمون خزش فشاری بررسی شده است. آزمون های خزش فشاری در ۹۲۳K تا حدود ۱۰۰۰ ساعت روی فولاد زنگ نزن ۳۱۶LN حاوی ۰٫۰۷، ۰٫۱۱، ۰٫۱۴ و ۰٫۲۲ درصد وزنی نیتروژن ، در محدوده تنش پانچ ۴۰۰-۸۰۰MPa انجام شده است. منحنی های خزش فشاری به وسیله ی کرنش بارگذاری، مرحله خزش اولیه، و مرحله خزش ثانویه شبیه به منحنی های خزش تک محور مشخص شد. سومین مرحله ی مشاهده شده، در تست های خزش تک محور وجود نداشت. دریافت شد که سرعت اولیه فشار در حالت پایدار با افزایش تنش پانچ افزایش می یابد. با افزایش در مقدار نیتروژن، مقادیر توانی تنش محاسبه شده بین ۳٫۳ و ۸٫۲ تغییر یافت. مشاهده شد که سرعت اولیه فشار به تغییر در مقدار نیتروژن در فولاد حساس است. همچنین دریافت شد که سرعت اولیه فشار در حالت پایدار با افزایش مقدار نیتروژن کاهش می یابد. ارتباط بین پارامترهای خزش فشاری و پارامترهای خزش تک محور معمولی براساس قوانین مکانیک برای زمان وابسته به پلاستیسیته ایجاد شده است.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 14
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.6MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll