کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت

فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

سنتز هیدروترمال نانو میله ی ZnO به کمک مایکروویو Microwave-assisted hydrothermal synthesis and characterization of ZnO nanorods

دانلود : 14900 تومــان

کد محصول : #2267

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Microwave-assisted hydrothermal synthesis and


characterization of ZnO nanorods


سنتز هیدروترمال به کمک مایکروویو و ویژگی های نانو میله ی ZnO


ABSTRAC


For the purpose of this study, the nanorods of zinc oxide were synthesized by rapid microwave-assisted hydrothermal route. The microstructure and surface morphology of the sensitized nanorods were characterized by X-ray diffraction (XRD), field emission scanning electron microscope (FE-SEM) and transimision electron microscope (TEM) . XRD results indicate that synthesized ZnO nanorods have wurtzite phase. The calculated value of the particle size using Debye Scherrer formula and Williamson Hall plot was found to be 20-28 nm and 35.3 nm, respectively. Low uniformity distribution of rod-like morphology (60-80 nm in diameter and average length about 250 nm) are seen in TEM micrographs. The optical parameters of the prepared ZnO nanorods have been calculated using Kubeleka-Munk. approach for the UV-vis diffuse reflectance spectrum.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


هدف این تحقیق سنتز نانومیله اکسیدروی با روش ماکروویو به کمک امواج سریع می باشد. ریزساختار و سطح ظاهری نانو میله ی سنتز شده با انتشار اشعه ی ایکس، میکروسکوپ الکترونی اسکن نور محیطی (FE-SEM) و میکرسکوپ الکترون انتقالی TEM سنجش شد. نتایج XRD نشان داد که نانو میله ی ZnO ترکیب شده حالت شش گوشه ی ورتسایت دارد. محاسبات انجام شده درباره ی اندازه ی ذرات با استفاده از فرمول شر و حال nm 20-28 و 35.3 nm به ترتیب بودند. توزیع یکشکل کم از شکل ظاهری میله مانند (60-80 nm در شعاع و میانگین طول 250 nm) در نقشه های TEM نشان داده شد. پارامترهای نوری نانو میله ی ZnO محیا شده با استفاده از روش مانک برای UV-VIS و طیف بازتابی پخش شده استفاده شد. 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 31
تعداس صفحات ترجمه فارسی 18
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 397KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll