کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

جوشکاری EBW آلیاژ آلومینیوم-تیتانیوم electron beam welding and rigid restraint thermal self-compressing bonding for Ti6Al4V alloy

دانلود : 10800 تومــان

کد محصول : #2322

فعال در گروه : ترجمه مقاله

A comparative study on electron beam welding and


rigid restraint thermal self-compressing bonding for Ti6Al4V alloy


بررسی مقایسه ای جوشکاری پرتوی الکترونی


و اتصال خود فشاری حرارتی سخت مقیدشده برای آلیاژ Ti6Al4V 


ABSTRAC


This study focuses on the influence of joining method difference on the joint microstructure and properties. Unlike vacuum electron beam welding (EBW) utilizing electron beam as fusion heat source, rigid restraint thermal self-compressing bonding (TSCB), a new solid-state bonding method proposed by authors, employs vacuum electron beam as the non-melt heat source to bond materials in this work. Meanwhile, a comparative study on the microstructure and mechanical properties of EBWjoint and rigid restraint TSCB joint was conducted to investigate the effect of this difference on joint microstructure and properties. Results show that compared with EBW joints, the rigid restraint TSCB joints as solid-state joints are homogeneous in terms of microstructure and microhardness profile. Strength of both joints are comparable with that of base metal, but the elongation of the rigid restraint TSCB joint is more close to that of base metal. Rigid restraint TSCB joint has better combination of strength and ductility.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


این تحقیق بر روی اثر اختلاف روش اتصال، بر ریزساختار اتصال و خواص آن تاکید می کند. بر خلاف جوشکاری پرتوی الکترونی تحت خلأ (EBW) که در آن از پرتوی الکترونی بعنوان منبع حرارتی ذوب استفاده می شود، در روش اتصال خود فشاری حرارتی سخت مقیدشده (TSCB) که روش اتصال حالت جامد جدیدی می باشد، پرتوی الکترون در خلأ بعنوان منبع حرارتی غیر ذوبی برای اتصال مواد در این تحقیق استفاده می شود. ضمناً یک بررسی مقایسه ای بر روی خواص مکانیکی و ریزساختاری اتصال EBW و اتصال TSCB سخت مقید شده انجام شد تا اثر این اختلاف بر روی ریزساختار و خواص آن بررسی گردد. نتایج نشان می دهد که در مقایسه با اتصالات EBW، اتصالات TSCB سخت مقید شده بعنوان اتصالات حالت جامد، از نظر ریزساختار و روند میکروسختی همگن و یکنواخت هستند. استحکام هر دو اتصال با استحکام فلز پایه قابل مقایسه هستند اما درصد ازدیاد طول اتصال TSCB سخت مقید شده، به فلز پایه نزدیک تر است. اتصال TSCB سخت مقید شده دارای ترکیب بهتری از استحکام و داکتیلیته می باشد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 5
تعداس صفحات ترجمه فارسی 6
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 29.6KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll