کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

اثر فشار اکسیژن بر خواص فیلم های اکسید روی the structural, electrical and optical properties of Nb-doped ZnO thin films

دانلود : 11900 تومــان

کد محصول : #2325

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Influence of oxygen pressure on the structural, electrical and optical


properties of Nb-doped ZnO thin films prepared


by pulsed laser deposition


اثر فشار اکسیژن بر خواص ساختاری، الکتریکی و نوری فیلم های ZnO


دوپ شده با Nb آماده شده توسط لایه نشانی  لیزری پالسی


ABSTRAC


Nb-doped zinc oxide (NZO) transparent conductive thin films with highly (0 0 2)-preferred orientation were deposited on glass substrates by pulsed laser deposition method in oxygen ambience under different oxygen pressures. The as-deposited films were characterized by X-ray diffraction (XRD), Field emission-scanning electron microscopy (FE-SEM), electrical and optical characterization techniques. It was found that a desirable amount of oxygen can reduce the related defect scattering and enhance the carrier mobility. The resistivity and average optical transmittance of the NZO thin films are of 10−4 Ω cm and over 88%, respectively. The lowest electrical resistivity of the film is found to be about 4.37 × 10−4 Ω cm. In addition, the influence of oxygen pressure on optical properties in NZO thin films was systematically studied as well.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


فیلم های نازک رسانای شفاف اکسید روی دوپ شده با Nb (ZnO) با جهت گیری بشدت ترجیحی (002) روی زیرلایه شیشه ای توسط روش لیزری پالسی در محیط اکسیژن و در فشارهای اکسیژن مختلف، لایه نشانی شد. فیلم های لایه نشانی شده بوسیله پراش پرتوی ایکس (XRD)، میکروسکوپ روبشی گسیل میدانی (FE-SEM) و روش های نوری و الکتریکی، مشخصه یابی شدند. نتایج نشان داد که یک مقدار مطلوب از اکسیژن می تواند تفرق نقص مربوطه را کاهش داده و حرکت حامل را ارتقا دهد. ضریب مقاومت و مقدار عبور نوری متوسط لایه های نازک NZO به ترتیب برابر با Ωcm 10-4 و 88 درصد می باشند. کمترین ضریب مقاومت الکتریکی فیلم، Ωcm 4.37×10-4 می باشد. بعلاوه، اثر فشار اکسیژن روی خواص نوری در لایه های نازک NZO نیز بطور اصولی مطالعه شد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 6
تعداس صفحات ترجمه فارسی 11
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll