کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت

فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

رفتار اصطکاکی و سایشی کامپوزیت های سرامیک- آلیاژ آلومینیوم Friction and Wear Behaviour of Ceramics - Al alloy Composites

دانلود : 21800 تومــان

کد محصول : #2346

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Friction and Wear Behaviour of Brake Pads Dry Sliding Against


Semi-Interpenetrating Network Ceramics/Al-alloy Composites


رفتار اصطکاکی و سایشی ناشی از سایش خشک لنت های ترمز بر روی


شبکه نیمه نفوذی کامپوزیت های سرامیک/ آلیاژ آلومینیومی 


ABSTRAC


Semi-interpenetrating network composites containing 40 vol.% ceramics (5Al2O3·8SiO2) and 60 vol.% Al-alloy were fabricated in place of cast iron available for automotive brake rotors. The friction and wear performances of brake pads dry sliding against the composites were measured using a SRV testing machine. The test procedures include friction fade and recovery, load sensitivity at 100 and 250°C, and wear. The friction was found to increase first and then decrease with increasing temperature, followed by the inverse recovery upon cooling. Wear showed an incremental tendency over a wide temperature range. For loads from 40 to 160 N, the friction decreased at 100 and 250°C. At load below 128 N, the former friction was inferior to the latter while at load above 128 N the friction exhibited an inverse tendency. Wear mildly increased with load at 100 °C and decreased dramatically at 250 °C. SEM and EDS investigations revealed that the worn pad surfaces at 250 °C were covered by more tribofilms, including more coke and graphite with friction-reducing action as well as fewer compounds (corresponding to Si and Al) with friction-increasing action in comparison with those at 100 °C. The compression of the tribofilms contributed to a large decrease in the friction and wear with increasing load. However, at 100 °C E-glass fibers exposed at the worn surfaces inhibited the excessive wear of the pad despite lack of more tribofilms. Their glossy surfaces decreased the friction. The proposed friction models explain some friction and wear behaviour better.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


شبکه در هم نفوذ کرده نیمه (semi) کامپوزیت های حاوی 40% حجمی سرامیک (5Al2O3.8SiO2) و 60% حجمی آلیاژ آلومینیوم به جای چدن موجود برای دیسک های چرخ (ترمز) اتومبیل ها، ساخته شد. عملکرد اصطکاکی و سایشی ناشی از سایش خشک لنت های ترمز در برابر کامپوزیت های مذکور با استفاده از دستگاه آزمون SRV اندازه گیری شد. فرآیند آزمون شامل کاهش و بازیابی مجدد اصطکاک، "حساسیت بار" در دماهای 100 و 250 درجه سانتی گراد و سایش میشد. مشخص شد که اصطکاک با افزایش دما، ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد و سپس در طول سردشدن، به طور معکوس بازیابی می گردد. اما سایش در یک بازه دمایی وسیع، به طور تدریجی افزایش یافت. در بارهای 40 الی 160 نیوتن، اصطکاک در 100 و 250 درجه سانتی گراد کاهش یافت. در میزان بار کمتر از 128 نیوتن، اصطکاک اولی (دمای کمتر) کمتر از میزان دومی (میزان بیشتر) بوده در حالیکه در میزان بار بیشتر از 128 نیوتن، اصطکاک رفتار معکوسی نشان داد. سایش در C°100 با میزان بار افزایش اندکی پیدا کرد و در C°250 با میزان بار، به طور چشمگیری کاهش یافت. بررسی های SEM و EDS نشان داد که سطح لنت های ساییده شده در C°250 با  tribofilm های بیشتری پوشش داده شده است که شامل میزان کک و گرافیت بیشتر با عمل کاهش دهنده اصطکاک و به همان نسبت میزان ترکیبات کمتر (ترکیبات Si و Al) با عمل افزایش دهنده اصطکاک، در مقایسه با حالت C°100 می باشد. فشردگی tribofilm ها ناشی از کاهش وسیع در اصطکاک و سایش با افزایش میزان بار است. با این حال،      فایبرگلاس های نوع E که در C°100 در سطوح ساییده شده به صورت رویاز قرار گرفتند، با وجود کمبود tribofilm ها، از سایش مضاعف لنت جلوگیری کردند. سطوح شیشه ای آنها سبب کاهش اصطکاک شد. مدل های اصطکاک ارائه شده، رفتار اصطکاک و سایش را بهتر توضیح می دهد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 12
تعداس صفحات ترجمه فارسی 18
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 2.16MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll