کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

اثر فرایند متراکم سازی پودر بر روی خواص ترموالکتریکی سرامیک های کبالتیت the thermoelectric properties of Bi2Sr2Co1.8Ox ceramics

دانلود : 13500 تومــان

کد محصول : #2356

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Effect of a powder compaction process on


the thermoelectric properties of Bi2Sr2Co1.8Ox ceramics


اثر فرایند متراکم سازی پودر بر روی خواص ترموالکتریکی


سرامیک های Bi2Sr2Co1.8Ox 


ABSTRAC


Bi–Sr–Co–O ceramics, as members of a thermoelectric cobaltite family, do not reach the quality of thermoelectric compounds used at low temperatures. Their thermoelectric performance can be, however, boosted by the microstructure tailoring or by the variation of cobalt valence. In this work, we compare Bi2Sr2Co1.82Ox polycrystalline samples that were compacted using different procedures. The precursor powder was prepared by a chelating sol–gel method. Three compaction methods were subsequently tested: (i) cold uniaxial pressing, (ii) hot uniaxial pressing on BELT equipment and (iii) spark plasma sintering, all three followed by additional annealing in air. The thermoelectric ceramics were characterized by XRD, SEM and electric transport measurement up to 950 K. The temperature dependence of the power factor and the figure of merit were also calculated. The spark plasma sintering process yielded a material with an improved value of Seebeck coefficient – 190 μV/K at 300 °C – the highest value reported for the polycrystalline Bi-222 material so far.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


سرامیک های Bi-Sr-Co-O، به عنوان عضوی از خانواده ی ترموالکتریکی کبالتیت، به کیفیت ترکیبات ترموالکتریکی استفاده شده در دماهای کم نمی رسند. اما، عملکرد ترموالکتریکی آن ها می تواند توسط بهبود ریزساختار یا توسط تغییر ظرفیت کبالت می تواند تقویت شود. در این تحقیق ما نمونه های چندبلوری Bi2Sr2Co1.82Ox را که با فرآیندهای مختلف پرس شده اند، مقایسه کردیم. پودر اولیه با روش ژل سازی سل-ژل آماده شد. سه روش پرس متعاقبا آزمایش شدند: (i) پرس تک محوره ی سرد، (ii) پرس تک محوره ی داغ توسط دستگاه BELT و (iii) سینتر پلاسمای جرقه ای، تمامی روش ها سپس تحت آنیل در هوا قرار گرفتند. سرامیک های ترموالکتریک توسط XRD، SEM و فرایند اندازه گیری گذر جریان تا دمای K950 شناسایی شدند. همچنین وابستگی دمایی فاکتور توان و معیار شایستگی محاسبه شدند. حاصل فرایند سینتر پلاسمای جرقه ای ماده ای با مقدار بهبود یافته ی ضریب سیبک  -μ V/K190 در C30  بود که بیش ترین مقدار برای ماده ی Bi-222 چندبلوری و غیره گزارش شده است. 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 14
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 5.84MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll