کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

شناسایی کوآنتوم دات های CdTe در نانوذرات ژلاتینی Synthesis and characterization of CdTe quantum dots embedded gelatin nanoparticles

دانلود : 9700 تومــان

کد محصول : #2366

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Synthesis and characterization of CdTe quantum dots


embedded gelatin nanoparticles 


شناسایی و سنتز کوآنتوم دات های CdTe محاط در نانوذرات ژلاتینی


ABSTRAC


Novel CdTe quantum dots (QDs) embedded gelatin nanoparticles (CdTe/gelatin nanoparticles) were synthesized via a two-step desolvation method. The morphology and size distribution of the nanoparticles were characterized by transmission electron microscope (TEM) and laser particle size analyzer. They are presented spherically and relatively uniform with a diameter of 150 nm. The luminescent properties of the nanoparticles were investigated by using fluorescence spectrophotometry and fluorescence microscopy. The fluorescence stability of nanoparticles was tested in vitro. It was found that the nanoparticles were stable in water and phosphate-buffered saline (PBS) solution (pH 7.4) for at least 15 days. A possible formation mechanism of the CdTe/gelatin nanoparticles was also proposed. The inherent stability and biocompatibility indicate that the nanoparticles are expected to be promising candidates for in vivo biological imaging studies.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


کوآنتوم دات های (QDs) جدید CdTe محاط در نانوذرات ژلاتینی (نانوذرات ژلاتین/ CdTe)، به روش دو مرحله ای desolvation ساخته شدند. مورفولوژی و توزیع اندازه نانوذرات با میکروسکوپ الکترونی انتقالی (TEM) و آنالیزور لیزری اندازه ذرات تعیین گردید. ذرات فوق به صورت کروی و نسبتاً یکنواخت با قطر nm 150 بودند. خواص لومینسنت نانوذرات با استفاده از طیف سنجی فلورسنس و میکروسکوپ فلورسنس بررسی شد. پایداری فلورسنس نانوذرات در لوله آزمایشگاهی مورد آزمون قرار گرفت. مشخص شد که نانوذرات در آب و محلول نمکِ فسفات با خاصیت بافری (PBS) با pH 4/7، حداقل به مدت 15 روز پایدار هستند. یک مکانیزم محتملِ تشکیل نانوذرات ژلاتین/CdTe نیز پیشنهاد شد. پایداری ذاتی و زیست سازگاری نشان می دهد که این نانوذارت می توانند کاندید تصویربرداری بیولوژیک در داخل بدن باشند.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 3
تعداس صفحات ترجمه فارسی 5
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 321KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll