کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

نانوکریستال های CdTe شفاف فوتولومینسنت Synthesis and characterization of brightly photoluminescent CdTe nanocrystals

دانلود : 9400 تومــان

کد محصول : #2367

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Synthesis and characterization of


brightly photoluminescent CdTe nanocrystals


شناسایی و سنتز نانوکریستال های CdTe شفاف فوتولومینسنت


ABSTRAC


A new synthesis procedure for the preparation of spherical shaped CdTe nanocrystals (NCs) is presented, exhibiting bright luminescence with exceptionally high quantum efficiency (up to 85%). The growth of these NCs occurs in a non-coordinating solvent, octadecene, with the addition of oleic acid/tri-octylphosphine stabilizers, CdO as a precursor for the Cd monomers and additional Cd metal particles as a supplementary Cd reservoir source. The dependence of the crystalline quality and the optical properties of the CdTe NCs, on the initial Cd:Te precursors’ molar ratio, and the reaction duration were investigated. It was demonstrated that the NCs’ properties improved significantly as the initial Cd:Te molar ratios are increased. The obtained NCs’ properties were correlated with measurements of the Cd0 concentration in Cd metal particles, CdTe NCs and in Cd monomer solutions.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


یک روش سنتز جدید برای ساخت نانوکریستال های کروی شکل CdTe (NCs) ارائه شد که شفافیت لومینسنس و بازده کوانتومی بسیار عالی دارد (تا 85%). رشد این NCs ها در یک حلال غیرهم پایه، اکتادسن، و با افزودن پایدارکننده های اسید اولئیک/ تری اُکتیل فسفاین، CdO به عنوان پیش ماده برای مونومرهای Cd و افزودن ذرات فلزی Cd به عنوان منبع تکمیل کننده کادمیم، انجام گرفت. بستگی کیفیت کریستالی و خواص نوری NCs های CdTe، به نسبت مولی پیش ماده های اولیه Cd:Te، و به زمان واکنش بررسی شد. نشان داده شد که خواص NCs ها با افزایش نسبت مولی Cd:Te اولیه، بهبود می یابد. خواص NCs های بدست آمده با اندازه گیری غلظت Cd0 در ذرات فلزی Cd، NCs های CdTe و در محلول های مونومر Cd مرتبط بود.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 4
تعداس صفحات ترجمه فارسی 5
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 483KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll