کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

استحکام جوش و چقرمگی در جوشکاری اینکونل 625 و فولاد ضد زنگ سوپر دوپلکس

دانلود : 20300 تومــان

کد محصول : #2394

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Characterization of weld strength and toughness in


 the multi-pass welding of Inconel 625 and


 Super-duplex stainless steel UNS S32750


مشخصه‌یابی استحکام جوش و چقرمگی در جوشکاری چند پاس


اینکونل 625 و فولاد ضد زنگ سوپر دوپلکس UNS S32750


ABSTRAC


The present study investigated the weldability of dissimilar metals involving Inconel 625 and Super-duplex stainless steel obtained from continuous current (CC) and pulsed current (PC) gas tungsten arc welding (GTAW) processes employing ER2553 and ERNiCrMo-4 fillers. A comparative analysis on these dissimilar weldments was carried out to establish the structure-property relationships. Microstructure examination was carried out using optical microscopy (OM) and scanning electron microscopy (SEM) techniques. Grain coarsening was observed at the HAZ of UNS S32750 for all the cases. Mechanical tests ascertained that the PCGTA weldments employing ERNiCrMo-4 offered better weld strength and impact toughness. Elaborative studies on the structure – property relationships of these dissimilar weldments were discussed.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


پژوهش حاضر قابلیت جوشکاری فلزات غیرمشابه شامل اینکونل 625 و فولاد ضد زنگ سوپر دوپلکس بررسی می‌کند که از فرآیندهای جریان پیوسته (CC) و جریان پالسی (PC) جوش قوسی گاز تنگستن (GTAW) با بکارگیری پرکننده‌های ER2553 و ERNiCrMo-4 بدست آمده است. آنالیزهای مقایسه‌ای برای ایجاد روابط ساختار-ویژگی روی قطعات بهم جوش خورده غیرمشابه انجام شد. بررسی ریزساختاری با استفاده از میکروسکوپ نوری (OM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) انجام شد. رشد دانه در HAZ برای UNS S32750 برای همه موارد مشاهده شد. آزمون‌های مکانیکی نشان داد که جوش PCGTA با بکارگیری ERNiCrMo-4، استحکام جوش و چقرمگی در برابر ضربه بهتری دارد. مطالعات بسط روی روابط ساختار-ویژگی قطعات بهم جوش خورده غیرمشابه بحث شده‌اند.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 12
تعداس صفحات ترجمه فارسی 23
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 11.4MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll