کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

تولید ذرات ریز τ-MnAl با روش های مختلف A comparison of τ-MnAl particulates produced via different routes

دانلود : 6900 تومــان

کد محصول : #2401

فعال در گروه : ترجمه مقاله

A comparison of τ-MnAl particulates produced via different routes


مقایسه ذرات ریز τ-MnAl تولید شده از طریق راه های مختلف


ABSTRAC


MnAl alloys are very promising rare-earth-free permanent magnets. Nanocrystalline microstructures can have beneficial effects on the properties of magnetic MnAl alloys. In the present work we examined multiple routes to process MnAl alloys and studied the effects of milling on Mn-46 at.% Al powders. Mn54Al46 was produced via gas atomization, melt spinning, and rapid solidification rate processing. It was then mechanically milled using a water-cooled Union Process attritor for times up to 20 h. X-ray diffraction patterns showed the presence of mostly the high-temperature ε-phase with significant amounts of the equilibrium γ2 and β phases in both the cast and milled particulates. The powders were annealed for various temperatures and times in order to obtain the ferromagnetic τ-phase. Magnetic measurements of the optimally annealed powders showed a coercivity of 3.62 kOe and saturation magnetization of 59.8 emu g(-1) for mechanically milled gas-atomized powder annealed at 500 °C for 30 min.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


آلیاژهای MnAl ، آهنرباهای دائمی نادر خاکی آزاد مورد قبول هستند. ریزساختارهای نانوکریستالی می توانند اثرات سودمندی روی خواص مغناطیسی آلیاژهای MnAl داشته باشند. در مقاله حاضر روش های چندگانه برای تولید آلیاژهای MnAl آزمایش شد و اثرات آسیاب کاری روی پودرهای آلومینیومی با Mn-46% بررسی شد. Mn54Al46 از طریق اتمیزه کردن گازی، ذوب چرخشی، و پردازش نرخ انجماد سریع  تولید شد. سپس آن به صورت مکانیکی با استفاده از اتریتور Union Process خنک شونده با آب به مدت حدوداً 20 ساعت آسیاب کاری شد. الگوهای پراش اشعه X وجود فاز ε دما بالا را با مقادیر عمده فازهای β و γ2 در ذرات ریز ریختگی و آسیاب کاری شده نشان داد. پودر ها برای زمان ها و دماهای مختلف به منظور بدست آمدن فاز τ فرومغناطیس آنیل شدند. اندازه گیری های مغناطیسیته پودرهای آنیل شده بهینه، برای پودر اتمیزه شده گازی که به صورت مکانیکی آسیاب کاری شده و در 500oC برای 30 دقیقه آنیل شده، وادارندگی 3.62kOe و سیری مغناطیسی 59.8emu g-1 را نشان داد. 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 3
تعداس صفحات ترجمه فارسی 3
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 168KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll