کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

مناطق GP در آلیاژهای Al-Zn-Mg و نقش آنها در پیرسازی مصنوعی GP-zones in Al–Zn–Mg alloys and their role in artificial aging

دانلود : 17900 تومــان

کد محصول : #2413

فعال در گروه : ترجمه مقاله

GP-zones in Al–Zn–Mg alloys and their role in artificial aging


مناطق GP در آلیاژهای Al-Zn-Mg و نقش آنها در پیرسازی مصنوعی


ABSTRAC


The structure of GP-zones in an industrial, 7xxx-series Al–Zn–Mg alloy has been investigated by transmission electron microscopy methods: selected area diffraction, conventional and high-resolution imaging. Two types of GP-zones, GP(I) and (II) are characterized by their electron diffraction patterns. GP(I)-zones are formed over a wide temperature range, from room temperature to 140–150°C, independently of quenching temperature. The GP(I)-zones are coherent with the aluminum matrix, with internal ordering of Zn and Al/Mg on the matrix lattice, suggested to be based on AuCu(I)-type sub-unit, and anti-phase boundaries. GP(II) are formed after quenching from temperatures above 450°C, by aging at temperatures above 70°C. The GP(II)-zones are described as zinc-rich layers on {111}-planes, with internal order in the form of elongated <110> domains. The structural relation to the η′-precipitate is discussed.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


ساختار مناطق GP در صنعت، آلیاژ Al-Zn-Mg با سریهای 7xxx با استفاده از روش میکروسکوپ الکترونی عبوری بررسی شد: پراش منطثه انتخابی، تصویر برداری معمولی و وضوح بالا. دو نوع از مناطق (GP، (GP(I و (GP(II با الگوهای پراش الکترونی آنها مشخص شد. مناطق (GP(I بیش از یک محدوده دمایی گسترده از دمای اتاق تا  140-150 درجه سانتی‌گراد به طور مستقل از دمای کوئنچ تشکیل شد. مناطق (GP(II با ماتریس زمینه، با نظم داخلی Zn و Al/Mg روی شبکه زمینه منسجم هستند که بر اساس زیر واحد نوع AuCu(I) و مرزهای ضدفازی پیشنهاد شده است. (GP(II بعد از کوئنچ از دمای بالا ℃ 450 با پیرسازی در دمای بالای ℃ 70 تشکیل شد. مناطق (GP(II به عنوان لایه‌های غنی از روی در صفحات{111} با نظم داخلی به شکل دامنه <110> دراز توصیف شده‌اند.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 9
تعداس صفحات ترجمه فارسی 15
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 2.32MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll