کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

شکست خستگی در اتصال جوش داده شده آلیاژ آلومینیوم Welded Joint of an Aluminum Alloy of the Al–Cu–Mn System

دانلود : 12700 تومــان

کد محصول : #2416

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Features of AcousticEmission Signals during the Initiation 


of a Fatigue Failure in a Welded Joint of an Aluminum Alloy


of the Al–Cu–Mn System


ویژگی های سیگنال انتشار آکوستیک در طول شروع یک شکست خستگی


در یک اتصال جوش داده شده آلیاژ آلومینیوم سیستم Al-Cu-Mn


ABSTRAC


The features of the generation of acoustic emissions (AEs) during the initiation of a fatigue failure in various zones of a welded joint of thermally hardened 2219T6grade aluminum alloy, which is produced using electronbeam welding, are  considered. Metallographic studies showed that a welded joint of the alloy is structurally and mechanically inhomogeneous. This predominantly influ ences the initiation and development kinetics of fatigue cracks in the joint and the AE kinetics. It is shown that the area of a formed flaw is proportional to the sum of the amplitude of detected signals, and the transition from the initiation to the stable propagation of a failure is accompanied by an abrupt increase in AE activity.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


ویژگی های ایجاد انتشار آکوستیک (AES) در حین شروع شکست خستگی در مناطق مختلف اتصال جوش داده شده در آلیاژ آلومینیوم درجه 2219-T6 سخت شده با گرما مورد بررسی قرار گرفت که با استفاده از جوشکاری پرتو الکترونی تولید شده است. مطالعات متالوگرافی نشان داد که اتصال جوش داده شده این آلیاژ از نظر ساختاری و مکانیکی ناهمگن است. این عمدتا به آغاز و توسعه سینتیک ترک خستگی در مفصل و سینتیک AE تاثیر می گذارد. نشان داده شده که این منطقه نقص تشکیل شده با مجموع دامنه سیگنال های شناسایی شده متناسب است، و انتقال از شروع به انتشار پایدار یک شکست با افزایش ناگهانی در فعالیت AE همراه است.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 8
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 427KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll