کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

اثر سرعت جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی در زیر آب روی آلیاژ آلومینیوم underwater friction stir welded 2219 aluminum alloy

دانلود : 12200 تومــان

کد محصول : #2453

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Effect of welding speed on microstructures and mechanical


properties of underwater friction stir welded 2219 aluminum alloy


اثر سرعت جوشکاری بر ریز ساختارها و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم 2219


جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده در زیر آب 


ABSTRAC


Underwater friction stir welding (underwater FSW) has been demonstrated to be available for the strength improvement of normal FSW joints. In the present study, a 2219 aluminum alloy was underwater friction stir welded at a fixed rotation speed of 800 rpm and various welding speeds ranging from 50 to 200 mm/min in order to clarify the effect of welding speed on the performance of underwater friction stir welded joint. The results revealed that the precipitate deterioration in the thermal mechanically affected zone and the heat affected zone is weakened with the increase of welding speed, leading to a narrowing of softening region and an increase in lowest hardness value. Tensile strength firstly increases with the welding speed but dramatically decreases at the welding speed of 200 mm/min owing to the occurrence of groove defect. During tensile test, the joint welded at a lower welding speed is fractured in the heat affected zone on the retreating side. While at higher welding speed, the defect-free joint is fractured in the thermal mechanically affected zone on the advancing side.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب (FSWزیرآب) نشان داده است که برای بهبود استحکام اتصالات FSWمعمول دردسترس می باشند.در مطالعه حاضر،یک آلیاژآلومینیوم2219در سرعت چرخش ثابت rpm800 سرعت های مختلف جوشکاری درمحدوده50تاmm200 جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی زیرآب شدتا اثر سرعت جوشکاری برعملکرد اتصال جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی شده درزیر آب راروشن کند. نتایج نشان دادند که تجزیه رسوب در منطقه در منطقه متاثر از کار مکانیکی حرارتی و منطقه نتاثر از حرارت باافزایش سرعت جوشکاری تضعیف می شود،و منجربه باریک شدن محدوده نرم شدن وافزایش در کم ترین میزان سختی می گردد.ابتدا استحکام کششی باسرعت جوشکاری افزایش می یابد اما درسرعت جوشکاری mm/min200به علت وقوع عیب شیاری به شدت کاهش پیدا می کند. درحین تست کششی،اتصال جوش داده شده در سرعت پایین جوشکاری در منطقه متاثر از کارمکانیکی حرارتی درجهت پیشروی شکسته می شود.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 11
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 3.36MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll