کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم-نیوبیوم As-cast mechanical properties of vanadium-niobium microalloyed steels

دانلود : 11800 تومــان

کد محصول : #2457

فعال در گروه : ترجمه مقاله

As-cast mechanical properties of vanadium/niobium microalloyed steels


خواص مکانیکی فولادهای میکروآلیاژی وانادیوم/نیوبیوم


ABSTRAC


Tensile and room temperature Charpy V-notch impact tests along with microstructural studies were used to evaluate the variations in the as-cast mechanical properties of low-carbon steels with and without vanadium and niobium. Tensile test results indicate that good combinations of strength and ductility can be achieved by microalloying additions. While the yield strength and UTS increase up to respectively 370–380 and 540–580 MPa in the microalloyed heats, their total elongation range from 20 to 25%. TEM studies revealed that random and interphase fine-scale microalloy precipitates play a major role in the strengthening of the microalloyed heats. On the other hand, microalloying additions significantly decreased the impact energy and led to the dominance of cleavage facets on the fracture surfaces. It seems that heterogeneous nucleation of microalloy carbonitrides on dislocations along with coarse ferrite grains and pearlite colonies trigger the brittle fracture in the microalloyed heats.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


آزمون های کششی و ضربه شارپی با شیار V شکل در دمای اتاق بعلاوه مطالعات ریزساختاری، برای ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی فولادهای کم کربن با و بدون وانادیوم و نیوبیوم استفاده شدند. نتایج آزمون کشش نشان می دهد که ترکیب های مناسبی از استحکام و داکتیلیته را می توان توسط افزودنی های میکروآلیاژی بدست آورد. در حالی که استحکام تسلیم و UTS به ترتیب تاMPa  380-370 و  MPa 580-540 در نمونه های میکروآلیاژی شده افزایش می یابند، ازدیاد طول نهایی آنها از 20 تا 25 درصد تغییر می کند. مطالعات TEM نشان داد که رسوبات میکروآلیاژ ریزمقیاس بین فازی و پراکنده، نقشی عمده در استحکام دهی نمونه های میکروآلیاژی شده بازی می کنند.  از طرف دیگر، افزودنی های میکروآلیاژی بطور محسوسی انرژی ضربه ای را کاهش داده و منجر به غلبه نمای رخ برگی(کلیواژ) روی سطوح شکست گردید. به نظر می رسد که جوانه زنی ناهمگن (هتروژن) کربونیتریدها روی نابجایی ها بعلاوه دانه های درشت فریت و کولونی های پرلیت باعث شکست ترد در نمونه های میکروآلیاژی شده می گردند.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 13
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.65MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll