کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل Nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol–gel and solution combustion techniques

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2902

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol–gel and solution combustion techniques


تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل


ABSTRACT


Nano-sized titanium dioxide is renowned for its prominent photocatalytic properties. Various synthesis techniques have been successfully employed in production of nano-titanium dioxide. Some of the techniques require expensive initial reagents as well as extensive preparation time. A rapid, simple and cost-effective technique capable of producing high quality nano-particles is highly desirable. This study, therefore, aims at examining effects of synthesis techniques and initial reagents on chemical compositions and particle sizes of titanium dioxide. A solution combustion technique as well as a sol–gel method using Titanium (IV) isopropoxide (TTIP) and submicrometer-sized titanium dioxide as initial reagents were employed as synthesis techniques. Experimental results indicated that all synthesized powders contained pure anatase titanium dioxide. Average particle sizes of powders prepared by the solution combustion technique from TTIP and submicrometer-sized titanium dioxide were 44 and 77 nm whereas, powder sizes prepared by the sol–gel method averaged at 48 and 85 nm respectively. & 2015 Elsevier Ltd and Techna Group S.r.l. All rights reserved.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


دی¬اکسید تیتانیوم نانومتری برای خواص فوتوکالیستی برجسته خود مشهور است. روش¬های مختلف تولید برای سنتز نانودی¬اکسید تیتانیوم با موفقیت بکار رفته¬اند. برخی از این روش¬ها نیاز به واکنش¬گرهای اولیه گران¬قیمت علاوه بر زمان تولید طولانی دارند. بنابراین، یک روش سریع، ساده و مقرون¬به¬صرفه که قادر به تولید نانوذرات با کیفیت بالاست بسیار مطلوب است. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی اثرات روش¬های تولید و واکنش¬گرهای اولیه بر ترکیب¬های شیمیایی و اندازه ذرات دی¬اکسید تیتانیوم انجام شده است. یک روش احتراق محلول و نیز یک روش سل-¬ژل با استفاده از ایزوپروپوکسید (TTIP) تیتانیوم (IV) و دی¬اکسید تیتانیوم زیرمیکرونی بعنوان واکنش¬گرهای اولیه بعنوان روش¬های تولید بکار رفتند. نتایج آزمایشگاهی نشان داد که همه پودرهای تولید شده دارای دی¬اکسید تیتانیوم  آناتاز ((anatase بودند. متوسط اندازه ذرات تولید شده توسط روش احتراق محلول از TTIP و دی¬اکسید تیتانیوم زیرمیکرونی به ترتیب عبارت بودند از nm 44 و 77 درحالی¬که اندازه پودرهای تولیدی توسط روش سل-¬ژل بطور متوسط عبارت بودند از به ترتیب nm 48 و 85.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 5
تعداس صفحات ترجمه فارسی 9
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 832KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll