کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده Methods for Improving the Fatigue Life of Welded Joints

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2919

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Methods for Improving the Fatigue Life of Welded Joints


روشهایی برای بهبود عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده


ABSTRACT


Postweld fatigue life improvement techniques can be used for increasing the fatigue life of welded joints. From the preceding sections, it can be seen that three factors influence fatigue of welded joints: stress concentrations due to joint and weld geometry, stress concentrations due to localized defects, and welding residual stresses. Improvement in fatigue life can be obtained by reducing the effects of one or more of these parameters. This is particularly true for cracks starting from the weld toe, which is by far the most common failure site. However, in load-carrying fillet welds, cracks can start at the weld root and propagate through the weld throat until failure occurs. In this case, additional weld metal to increase the weld throat dimension will result in reduction in shear stress and hence a corresponding increase in fatigue strength.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


روش های بهبود عمر خستگی پساجوشکاری را می توان برای افزایش عمر خستگی اتصالات جوشکاری شده بکار برد. از بخش های قبل، سه عامل بر خستگی اتصالات جوشکاری شده تاثیر می گذارند: تمرکز تنش ناشی از هندسه اتصال و جوش، تمرکز تنش ناشی از نقایص موضعی و تنش های پسماند جوشکاری. بهبود عمر خستگی را می توان با کاهش اثرات یک یا چند مورد از این پارامترها بدست آورد. این موضوع بویژه برای ترک های آغازشده از پنجه جوش که با اختلاف زیاد، مرسوم ترین محل گسیختگی هستند صادق است. اما در جوش های گوشه که بار حمل می کنند، ترک ها می توانند در ریشه جوش آغاز شوند و در گلویی جوش تا رخدادن گسیختگی انتشار یابند. در این حالت، فلز جوش بیشتر برای افزایش بعد گلویی جوش منجر به کاهش تنش برشی و در نتیجه افزایش متناظر با استحکام خستگی می شود.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 4
تعداس صفحات ترجمه فارسی 3
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 134KB
برای این محصول فایلی برای دانلود وجود ندارد

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll