کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیلیس Chloride Penetration into Concrete with Microsilica

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2933

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Field Tests of Chloride Penetration into Concrete with Microsilica 


تست های میدانی نفوذ کلرید به داخل بتن همراه با میکروسیلیس


ABSTRACT


Ten concrete bocks 150 x 150 x 150 cm of five different concrete qualities were placed in the tidal zone in 0stmarkneset in the Trondheimsfjord, Norway, in March 1983. The concretes were strength classes C35, C65 with 10 and 20% microsilica. All blocks had reinforcing nets with 30 mm and 50 mm cover. In addition to visual inspection the following measurements were made: surface potentials, concrete resistivity, chloride profiles and accelerated chloride penetration test. From one of the blocks of each concrete quality the chloride profiles were determined both from the side facing land (south) and from the side facing the sea (north). The amount of penetrated chlorides is relatively identical for all types of concrete. The C65 concrete with 10% microsilica contains most chlorides, 380 gm-2 surface, while the C35 concrete with 20% microsilica shows the least chloride penetration, 217.8 gm-2 surface. The penetrated amount is about the same from the land side as from the sea side (exception for C35 concrete with 20% microsilica shows twice as much penetration from the sea side). The shapes of the profiles are very different for the types of concrete. Dense concretes show steep profiles with a high chloride content at the surface and limited penetration while more open concrete shows flat profiles with less chloride in the surface but deeper Penetration. In the accelerated testing C35 shows a marked effect of the microsilica content on the chloride penetration, as expected. This is reasonable and reflected also in the field result for one of the specimens without microsilica, while the other specimen without microsilica shows a remarkably low chloride penetration compared to the specimens containing microsilica. 


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


ده بلوک بتنی cm 150×150×150 از پنج بتن با کیفیت مختلف در منطقه جزر و مدی در Qstmarkneset در Trondheimsfjord، نروژ، در ماه مارس 1983 قرار داده شدند. بتن ها از دسته های استحکامی C35، C65 با 10 و 20% میکروسیلیس بودند. همه ی بلوک ها دارای شبکه های تقویتی با پوشش mm 30 و mm 50 بودند. علاوه بر بازرسی چشمی اندازه گیری های زیر انجام شدند: پتانسیل های سطحی، مقاومت بتن، پروفیل های کلریدی و تست نفوذ کلرید شتاب یافته از یکی از بلوک های هر نوع بتن پروفیل های کلریدی هم از جهت به سمت زمین (جنوب) و هم از جهت سه سمت دریا (شمال) تعیین شدند. میزان کلریدهای نفوذ یافته به طور نسبی مشابه همه ی انواع بتن می باشد. بتن C65 با 10% میکروسیلیس حاوی بیش ترین کلریدها می باشد، 380gm^(-2)، در حالی که بتن C35 با 20% میکروسیلیس کم ترین نفوذ کلرید، 217.8gm^(-2) را نشان می دهد. میزان کلرید نفوذ یافته از سمت زمین همانند از سمت دریا حدوداً مشابه می باشد (به جز برای بتن C35 با 20% میکروسیلیس از سمت دریا دوبرابر نفوذ بیش تر نشان می دهد). اشکال پروفیل برای انواع بتن ها بسیار متفاوت می باشند. بتن های متراکم پروفیل های شیب تند با میزان بالای کلرید در سطح و نفوذ محدود را نشان می دهند در حالی که بتن بازتر پروفیل های تخت با کلرید کم تر در سطح ولی نفوذ عمیق تر را نشان می دهد. در تست شتابی C35 یک اثر قابل توجهی از میزان میکروسیلیس بر روی نفوذ کلرید، همان طور که انتظار می رود، نشان می دهد. این امر منطقی است و همچنین در نتیجه میدانی برای یکی از نمونه ها بدون میکروسیلیس بازتاب داده می شود، در حالی که نمونه دیگر بدون میکروسیلیس نفوذ کلرید کم قابل توجهی در مقایسه با نمونه های حاوی میکروسیلیس نشان می دهد. 


 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 6
تعداس صفحات ترجمه فارسی 6
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 416KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll