کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و نانوساختار microstructure and magnetic properties of Si-steel

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2938

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Comparison of microstructure and magnetic properties of 3%Si-steel, amorphous and nanostructure Finemet 


مقایسه ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و ریزساختار Finemet


ABSTRACT


This paper presents a comparison of microstructure and magnetic properties of polycrystalline 3%Si steel, amorphous and nano-crystalline alloy Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9. Si-steels are industrially produced by casting, hot and cold rolling, annealing and coating. Samples of thin amorphous ribbons were prepared by the planar   flow casting (PFC) method. Nano-crystalline samples are obtained after annealing in vacuum furnace at 560 °C for 1 h. The structure of specimens was investigated by XRD,SEM and FE-SEM. Also, magnetic properties were measured using vibrating sample magnetometer (VSM). The results showed that, hysteresis losses in as-quenched and nano-crystalline ribbons were by 94.75% and 96.06% less than 3%Si-steel, respectively. After the heat treatment of amorphous specimens, hysteresis area was decreased by 25% in comparison with heat treated specimen. This decreasing is occurred due to the formation of Fe3Si nanostructure with size of 10–17nm and removing segregation after heat treatment.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


در این پژوهش مقایسه ای بین ریزساختار و خواص مغناطیسی فولاد 3 درصد سیلیسیم، آمورف و آلیاژ نانو بلور Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 معروف به Finemet انجام شده است. فولادهای سیلیسیم دار بطور صنعتی به وسیله ریختگری، نورد سرد و گرم، آنیل و پوشش دهی تولید می شود. نوارهای باریک آمورف به وسیله ریختگری پلنرفلو (PFC)  تهییه می شود. نمونه های نانو بلوری پس از آنیل در کوره خلا در دمای561 درجه سانتی گراد برای یک ساعت بدست آمد. ساختار نمونه های به وسیله XRD، SEM و FESEM مورد بررسی قرار گرفت. همچنین خواص مغناطیسی با استفاده ازمغناطیس سنج لرزشی (VSM) اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که افت هیسترزیس درنوارهای ریختگی و نانو بلورهای نواری به ترتیب 75/94% و 06/96% کمتر از فولاد 3 درصد سیلیسیم است. پس از عملیات حرارتی  نمونه های آمورف، ناحیه هیسترزیس تا 25% در مقایسه با نمونه عملیات حرارتی شده کاهش می یابد. این کاهش ناشی از شکل گیری نانوساختار Fe3Si با اندازه دانه 10 تا 17 نانومتر است که پس از عملیات حرارتی منجر به حذف پدیده جدایش میشود. 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 6
تعداس صفحات ترجمه فارسی 15
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 3.49MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll