کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

خواص مکانیکی دما بالای کامپوزیت ها High temperature mechanical properties of TiBw-Ti60 composites

دانلود : 7500 تومــان

کد محصول : #2946

فعال در گروه : ترجمه مقاله

High temperature mechanical properties of as-extruded TiBw/Ti60 composites with ellipsoid network architecture 


خواص مکانیکی دما بالای کامپوزیت های TiBw/Ti60 اکسترود شده با ساختار شبکه ای بیضوی


ABSTRACT


In this paper, the as-extruded TiBw/Ti60 composites with ellipsoid network architecture were prepared by powder metallurgy followed by hot extrusion. The high temperature tensile properties of the asextruded composites were studied in a temperature range of 923e1023 K. The ultimate tensile strength of the as-extruded 5.1 vol.% TiBw/Ti60 composites is increased by 22.0%, 21.2% and 11.4% compared with that of the matrix alloy at 923 K, 973 K and 1023 K, respectively. The excellent improvement in ultimate tensile strength can be mainly attributed to the ellipsoid network microstructure, load-bearing of TiBw and grain refinement. In addition, the elongations of the as-extruded composites are lower than those of the matrix alloy at all temperatures, and decrease with increasing the TiBw content. Fractograph analysis of the as-extruded composites indicates that TiBw fracture dominates the failure of the as-extruded composites at 923e973 K, while the fracture mechanism is predominantly controlled by interfacial debonding at 1023 K.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


در این مقاله، کامپوزیت¬های TiBw/Ti60 اکسترود شده با ساختار شبکه ای بیضوی با متالورژی پودر و در ادامه اکسترود گرم تهیه شده¬اند. خواص کششی دما بالای کامپوزیت های اکسترود شده در دماهایی در محدوده K1023-923 مطالعه شده اند. استحکام کششی نهایی کامپوزیت های 5.1 vol% TiBw/TI60 با مقادیر 22%، 21.2% و 11.4% به ترتیب در مقایسه با همان آلیاژ زمینه در K923، K973 و K1023 افزایش یافته است. بهبود عالی در استحکام کششی نهایی عمدتا می تواند به ریزساختار شبکه بیضوی، تحمل بار TiBw و اصلاح دانه نسبت داده شود. بعلاوه، افزایش طول کامپوزیت های اکسترود شده کمتر از آلیاژ همان زمینه در دماهای مختلف است و با افزایش میزان TiBw کاهش می یابد. آنالیزهای بررسی سطح شکست کامپوزیت ها اکسترود شده نشان می دهد که نواحی شکست TiBw به شکست کامپوزیت های اکسترود شده در دماهای K973-923 غلبه می کند درحالی که مکانیزم شکست عمدتا با شکستن پیوند مرزی در K1023 کنترل می شود.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 9
تعداس صفحات ترجمه فارسی 16
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 9.46MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll