کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

بهینه سازی شرایط برای رشد فیلم های نازک ZnS از حمام های شیمیایی اسیدی

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2959

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Optimising conditions for the growth of nanocrystalline ZnS thin films from acidic chemical baths


بهینه سازی شرایط برای رشد فیلم های نازک ZnS از حمام های شیمیایی اسیدی 


ABSTRACT


The growth of nanocrystalline zinc sulfide thin films onto glass substrates by chemical bath deposition has been optimized at acidic pH. Powder X-ray diffraction ( p-XRD ) confirms the deposition of sphalerite, the cubic phase of ZnS. The crystallite size calculated by Scherrer equation was found to be 4.0 nm. Scanning Electron Microscopy (SEM) show clusters of spherical nanoparticles uniformly distributed over the surface of the glass substrates. Energy Dispersive X-ray (EDX) analysis of the deposited thin films show the zinc to sulfur ratio close to 1:1. The observed band gap (3.78 eV) of the deposited thin films is higher than that reported for cubic phase of bulk ZnS (3.54 eV) as expected due to nano-size crystallites. Binding energies calculated by X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) confirm the material as ZnS and the photoluminescence measurements show the blue shift in emission maximum.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


رشد  فیلم های نازک ZnS نانوبلوری روی زیرلایه های شیشه ای با روش لایه نشانی حمام شیمیایی در pH اسیدی بهینه سازی شده است. پراش پرتوی ایکس پودری (p-XRD)، لایه نشانی اسفالریت- فاز مکعبی ZnS- را تائید می کند. اندازه کریستالیت محاسبه شده توسط معادله شرر، nm 0/4 بود. میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) خوشه های نانوذرات کروی را نشان داد که بطور یکنواخت روی سطح زیرلایه های شیشه ای توزیع شده بودند. آنالیز پراش انرژی پرتوی ایکس (EDX) از فیلم های نازک ZnS نشان دهنده نسبت روی به گوگرد نزدیک به 1:1 است. شکاف باند مشاهده شده (eV 54/3) فیلم های نازک لایه نشانی شده بیشتر از مقدار گزارش شده برای فاز مکعبی ZnS توده ای (bulk) است که بدلیل کریستالیت های نانو، قابل انتظار است. انرژی های بستگی محاسبه شده توسط اسپکتروسکوپی فوتوالکترون پرتوی ایکس (XPS) تائید می¬کند که ماده ZnS است و اندازه-گیری های فوتولومینسانس نشان دهنده جابجایی آبی در بیشینه تشعشع است.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 6
تعداس صفحات ترجمه فارسی 10
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.66MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll