کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

فاصله دندریت ها در آلیاژ Al-Cu انجماد یافته بصورت جهت دار Dendrite Spacing in unidirectionally Solidified Al-Cu alloy

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2973

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Dendrite Spacing in unidirectionally Solidified Al-Cu alloy


فاصله دندریت ها در آلیاژ Al-Cu انجماد یافته بصورت جهت دار


ABSTRACT


Directional solidification experiments have been carried out to study the variation in primary and secondary arm spacings with solidification parameters in the Al—Cu system. It is found that the primary arm spacing Z 1 obeys the common correlation = KG~V 5 in the high velocity regime or low temperature gradient ~egime, where a and b are constants, the value of K included the composition dependence, G is the temperature gradient in the liquid and V the growth rate; however, it does not obey this correlation for the low velocity regime or high temperature gradient regime but goes through a maximum or a catastrophe as a function of Vor G at V= or G= ~ where k is the equilibrium distribution coefficient, and ~ and ~ are the critical velocity and temperature gradient at the limit of constitutional undercooling respectively. The initial secondary arm spacings Z 20 are nearly independent of G and malnly depended on V, Z20 0.016 V° 54 (mm). The secondary arm spacing Z 2 tends to coarsen with time and thus is a function of coarsening time tf, Z2 = 0.016t?~~(mm). Theoretical analyses of the primary arm spacing and the initial secondary arm spacing have been proposed, and the derived relationships agree reasonably well with the above experimental results.


 


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


آزمایش های انچماد جهت دار برای مطالعه اغییرات فاصله های بازوی اولیه و ثانویه با پارامترهای انجماد در سیستم Al-Cu انجام شده است. چنین دریافته شد که فاصله بازوی اولیه Z1 از رابطه مرسوم  در رژیم با سرعت بالا یا رژیم گرادیان دمایی کم پیروی می کند که a و b ثوابت هستند، مقدار K شامل وابستگی به ترکیب شیمیایی می شد، G گرادیان دمایی در مذاب و V نرخ رشد است. اما این فاصله از این رابطه برای رژیم سرعت کم یا رژیم با گرادیان دمایی زیاد پیروی نمی کند اما دستخوش یک بیشینه یا یک رخداد غیرمنتظره بعنوان تابعی از V یا G در V=Vcs/k یا G=kGcs می شود که k  ضریب توزیع تعدلی است و Vcs و Gcs به ترتیب عبارتند از سرعت بحرانی و گرادیان دمایی در حد تحت تبرید محلولی (constitutional). فواصل بازوی ثانویه اولیه Z20 تقریبا ثابت از G بوده و عمدتا به V وابسته اند ( ). فاصله بازوی ثانویه Z2 تمایل به درشت شدن با زمان داشته و در نتیجه تابعی از زمان درشت شدن tf است ( ). آنالیزهای نظری از فاصله بازوی اولیه و بازوی ثانویه ابتدایی پیشنهاد شده است و روابط استخراج شده بطور معقولی با نتایج آزمایش¬ها تطابق دارند.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 10
تعداس صفحات ترجمه فارسی 16
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.22MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll