کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

اثر عملیات حرارتی بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی Mechanical Properties of a Microalloyed Steel

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2975

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Effect of Intercritical Heat Treatment on Mechanical Properties of a Microalloyed Steel


اثر عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی بر خواص مکانیکی یک فولاد میکروآلیاژی


ABSTRACT


In this paper, the effect of intercritical heat treatment on the microstructure and mechanical properties of a microalloyed steel was investigated. The intercritical heat treatment procedure was performed at various temperatures to obtain different martensite volume fractions in the steel. In addition, annealing and normalizing treatments were also applied to the steel for comparison. After completing the heat treatment processes, microstructural characterization of the steel specimens was made and the martensite volume fractions in the intercritically heat treated steel samples were determined. The martensite volume fractions were found to be 30%, 53% and 77% for the steel that was heat treated intercritically at the temperatures of 737 ºC, 754 ºC and 779 ºC, respectively. Next, some important mechanical properties of the steel specimens were found by applying tensile testing. A significant increase in the tensile strength was recorded in the steel samples which were intercritically heat treated in comparison to the annealed and normalized ones. On the other hand, the ductility of the intercritically heat treated samples decreased with increasing martensite content rapidly.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


در این مقاله، اثر عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی روی ریزساختار و خواص مکانیکی یک فولاد میکروآلیاژی بررسی شد. عملیات حرارتی بین دماهای بحرانی در دماهای مختلف برای دستیابی به کسرحجمی های مختلف مارتنزیت در فولاد اجرا شد. بعلاوه، برای مقایسه، عملیات های آنیل و نرماله کردن نیز به فولاد اعمال شد. پس از تکمیل فرایندهای عملیات حرارتی، مشخصه یابی ریزساختاری نمونه های فولادی انجام شده و کسرحجمی های مختلف در نمونه های عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی تعیین شدند. کسرحجمی های مختلف مارتنزیت برای فولاد عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی در دماهای °C 737، 754 و 779 به ترتیب 30، 53 و 77 درصد بود. بعلاوه، برخی خواص مکانیکی مهم نمونه های فولادی با تست کششی یافته شدند. افزایش محسوس در استحکام کششی در نمونه های فولادی ای که بین دماهای بحرانی عملیات حرارتی شده بودند در مقایسه با نمونه های آنیل شده و نرماله شده ثبت شد. از دیگر سو، داکتیلیته نمونه های عملیات حرارتی شده بین دماهای بحرانی با افزایش مقدار مارتنزیت به سرعت کاهش یافت.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 7
تعداس صفحات ترجمه فارسی 5
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.01MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll