کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول پس از پرداخت بصورت پستی به آدرس شما ارسال می شود

توسعه ساختار دندریتی در فرایند خنک کاری شده با فلز مذاب انجماد جهت دار Development of Dendritic Structure

دانلود : 7500 تومــان

کد محصول : #2976

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Development of Dendritic Structure in the Liquid-Metal-Cooled, Directional-Solidification Process


توسعه ساختار دندریتی در فرایند خنک کاری شده با فلز مذاب انجماد جهتدار


ABSTRACT


A single-crystal nickel-base superalloy was directionally solidified over a range of withdrawal rates to assess the benefits of using liquid-metal cooling (LMC) for small-scale castings. Cylindrical bars of 1.6-cm diameter were solidified at a rate of 3.4 mm/min using conventional (Bridgman) radiation cooling and at rates of 8.5, 12.7, and 21.2 mm/min using LMC. PROCAST modeling was used to predict dendrite arm spacings based on local thermal conditions. The LMC process exhibited higher thermal gradients and finer primary and secondary spacings of up to 50 and 70 pct, respectively, in comparison to the Bridgman process. The maximum refinement in dendritic spacings using the LMC process occurred at a withdrawal rate of 12.7 mm/min. Variability in axial and lateral dendrite spacings decreased with increasing withdrawal rate, up to the point of maximum refinement. Withdrawal rates exceeding 12.7 mm/ min increased the variability in spacings and produced lateral overgrowth of the primary dendrites by secondaries and promoted formation of high-angle grain boundaries.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


یک ابرآلیاژ تک¬بلور پایه نیکلی در محدوده ای از سرعت های انجماد برای ارزیابی کردن استفاده از خنک کاری با فلز مذاب (LMC) برای قطعات ریختگی با مقیاس کوچک بطور جهتدار منجمد شد. میله های استوانه ای به قطر cm 6/1 با نرخ mm/min 4/3 با استفاده از تبرید تشعشعی متداول (بریجمن) و با نرخ های mm/min 5/8، 7/12 و 2/21 با استفاده از LMC منجمد شدند. مدلسازی پروکست برای پیش بینی فاصله بازوی دندریتی براساس شرایط گرمایی موضعی استفاده شد. فرایند LMC گرادیان های دمایی بالاتر و فاصله¬های اولیه و ثانویه  ظریف تری به ترتیب تا 50 و 70 درصد در مقایسه با فرایند بریجمن نشان داد. بیشینه اصلاح اندازه در فواصل دندریتی با استفاده از فرایند LMC و در سرعت انجماد mm/min 7/12 رخ داد. تغییرپذیری در فواصل دندریتی محوری و جانبی با افزایش نرخ انجماد تا نقطه بیشینه اصلاح اندازه کاهش یافت. نرخ های انجماد فراتر از mm/min7/12 تغییرپذیری غواصل را افزایش داده و باعث فرارشد جانبی دندریت های اولیه توسط تشکیل ثانویه مرزهای با زوایه بالا گردید.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 10
تعداس صفحات ترجمه فارسی 18
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.49MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll