کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al-Si تهیه شده به روش انجماد سریع Rapidly Solidified AI-Si Alloys

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #2978

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Microstructural Characterization of Rapidly Solidified AI-Si Alloys


مشخصه‌یابی ریزساختار آلیاژهای Al-Si تهیه شده به روش انجماد سریع


ABSTRACT


AI Si alloys of composition varying J?om 9% Si to 30% Si hat'e been rapidly solidified by melt spinning. Alloys up to 25% Si showed either fine or coarse mi- crostructure depending on the thickness 0/" the ribbon. Primary silicon phase was not observed in either case. The structure consisted of primary ~-A I phase, outlined hy a cery fine duph'x structure in thin ribbons, whereas discrete silicon crystals decorated the 7-Al phase in thick ribbons. At 30% Si composition primao' silicon phase Jormed abundant O, in the form ~[ idiomorphic crystals. In this alloy, euteetic grains, exhibiting an al- most regular morphology, were also ohsert'ed.  The decomposition process ~[" the alloys was .[ol- lowed using d((torential scanning calorimetry and a cor- relation was obsert,ed between the thermal response and the microstructure ~/" the samples as a jimction ~?/" their thickness and composition. 


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


آلیاژهای Al-Si با ترکیب حاوی 9-30% Si با روش گرداندن مذاب تحت انجماد سریع قرار گرفتند. آلیاژهایی که مقدار Si آن‌ها 25% یا کمتر بود بسته به ضخامت نوار (روبان) ریزساختار نرم یا درشت داشتند. در هر دو مورد فاز عمده سیلیسیوم مشاهده نشد. ساختار نوارهای نازک عمدتا از فازهای α-Al همراه با یک ساختار دوتایی (دوپلکس) بسیار ظریف دور این فازها تشکیل شده بود، درحالی که ساختار نوارهای ضخیم بصورت بلورهای گسسته سیلیسیومی در میان فاز α-Al بود. در ترکیب حاوی 30% Si، فاز عمده سیلیسیوم بطور فراوان به شکل بلورهای تک‌ریخت  تشکیل شد. در این آلیاژ، دانه‌های یوتکتیک نیز با مورفولوژی تقریبا باقاعده مشاهده شدند.  فرآیند تجزیه آلیاژها با استفاده از گرماسنجی روبشی افتراقی بررسی، و نوعی همبستگی بین پاسخ گرمایی و ریزساختار نمونه‌ها بصورت تابعی از ضخامت و ترکیب شیمیایی آن‌ها مشاهده شد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 4
تعداس صفحات ترجمه فارسی 7
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 817KB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll