کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

تشکیل مرزهای دوقلویی {112 ̅1} در تیتانیوم توسط سازوکار پیچ‌خوردگی از طریق لغزش نابجایی تجمعّی

دانلود : 7500 تومــان

کد محصول : #2981

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Formation of f1121g twin boundaries in titanium by kinking mechanism through accumulative dislocation slip


تشکیل مرزهای دوقلویی {112 ̅1} در تیتانیوم توسط سازوکار پیچ‌خوردگی از طریق لغزش نابجایی تجمعّی


ABSTRACT


The twinning behavior and kinking behavior of a commercial purity Ti subjected to room temperature dynamic plastic deformation (DPD) has been studied. Three types of deformation twins, f1012g, f1122g and f1121g, have been observed. It is found that a considerable fraction of the f1121g twin crystals were encompassed by the twin boundary segments in connection with kink band boundaries with much lower misorientation angles. A close investigation on the crystallographic nature of these deformation twins revealed that the f1121g twin boundaries have evolved from deformation kink band boundaries through accumulative slip of single basal-⟨a⟩ dislocations. This mechanism for the formation of twin boundaries is different from the known mechanisms through deformation twinning in metals, for which the twin orientation relationship has been achieved once the twin embryo is nucleated. The mechanism for the formation of kink band, the transformation from kink band boundary to deformation twin boundary and the further evolution of twin boundaries during DPD have been discussed in terms of Schmid factors of various dislocation slip systems.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


رفتار تشکیل دوقلویی و رفتار پیچ‌خوردگی  Ti با خلوص تجاری تحت تغییرشکل مومسان در دمای اتاق (DPD) بررسی شد. سه نوع دوقلویی تغییرشکل شامل {101 ̅2}، {112 ̅2} و {112 ̅1} مشاهده شدند. یافته‌ها نشان‌ دادند که کسر قابلتوجهی از بلورهای دوقلویی {112 ̅1}  توسط بخش‌هایی از مرز دوقلویی در تماس با مرزهای نوار پیچش  با زوایای عدم‌انطباق بسیار کمتر احاطه شده بودند. بررسی دقیق ماهیت بلوری این دوقلویی‌های تغییرشکل آشکار‌ کرد‌ که مرزهای دوقلویی {112 ̅1} از تغییرشکل مرزهای نوار پیچش توسط لغزش تجمعّی تک نابجایی‌های پایه‌ای - ⟨a⟩ بوجود می‌آیند. این سازوکار برای تشکیل مرزهای دوقلویی نسبت به سازوکارهای شناخته‌شده از طریق دوقلویی تغییرشکل در فلزات، که رابطه جهت‌گیری دوقلویی برای آن‌ها پس از تشکیل جوانه بدست آمده است، متفاوت می‌باشد. سازوکار تشکیل نوار پیچش، استحاله از مرز نوار پیچش به مرز دوقلویی تغییرشکل، و تشکیل بیشتر مرزهای دوقلویی حین DPD برحسب فاکتورهای اشمید برای سیستم‌های لغزش نابجایی مختلف بحث شده است. 


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 12
تعداس صفحات ترجمه فارسی 21
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 4.30MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll