کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت
این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

جذب اکسیژن اتمی و اثر آن بر رفتار اکسیداسیون ZrB2-ZrC-SiC در هوا the oxidation behaviour of ZrB2–ZrC–SiC in air

دانلود : 5000 تومــان

کد محصول : #3003

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Atomic oxygen adsorption and its effect on the oxidation behaviour


of ZrB2–ZrC–SiC in air


جذب اکسیژن اتمی و اثر آن بر رفتار اکسیداسیون ZrB2-ZrC-SiC در هوا


ABSTRACT


Atomic oxygen is adsorbed on the surface of the hot-pressed ZrB2–ZrC–SiC ceramic composites, and then the ceramic composites are oxidized in air up to 1500 ◦C with the purpose of clarifying the effect of atomic oxygen adsorption on the oxidation behaviour of the ceramic composites. The XPS spectra are employed to identify the adsorption mechanism of atomic oxygen on the surface of the ceramic composites, and the formation of O–B, O–Zr, and O–Si bonds indicates that atomic oxygen is chemically adsorbed on the surface of the ceramic. In addition, atomic oxygen is preferred to be adsorbed on the surface of borides according to the Zr 3d core level spectrum. On the other hand, the atomic oxygen adsorption is detrimental to the oxidation resistance according to experimental results, and the porosity of the ceramic should be the major reason which provides diffusion path for the atomic oxygen. Furthermore, the structure evolution of the ceramic composites during oxidation process is analyzed.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


اکسیژن اتمی روی سطح کامپوزیت های سرامیکی ZrB2-ZrC-SiC پرس گرم شده جذب شد و سپس با هدف روشن ساختن اثر جذب اکسیژن اتمی بر رفتار اکسیداسیون کامپوزیت های سرامیکی در هوا تا ℃1500 اکسید شد. طیف XPS برای شناسایی سازوکار جذب اکسیژن اتمی روی سطح کامپوزیت های سرامیکی بکار گرفته شد و تشکیل پیوندهای O-B، O-Zr و O-Si نشان داد که اکسیژن اتمی بر روی سطح سرامیک جذب شیمیایی می شود. علاوه بر این، با توجه به طیف سطح هسته Zr 3d، ترجیح بر این است که اکسیژن اتمی روی سطح بوریدها جذب شود. از سوی دیگر، با توجه به نتایج تجربی، جذب اکسیژن اتمی مخل مقاومت به اکسیداسیون است و تخلخل سرامیک دلیل اصلی مسیر نفوذ اکسیژن اتمی است. علاوه بر این، بهبود ساختاری کامپوزیت های سرامیکی در طول فرآیند اکسیداسیون آنالیز شد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 6
تعداس صفحات ترجمه فارسی 11
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 3.78MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll