کاربر محترم ، برای خرید یا دانلود محصولات ثبت نام کنید.  ورود یــا ثبت نــام سریع در ســایت

فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

این محصول دانلودی است و بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود در اختیار شما قرار می گیرد

آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر Preparation of Fine Alumina Powder

دانلود : 10000 تومــان

کد محصول : #3036

فعال در گروه : ترجمه مقاله

Preparation of Fine Alumina Powder


آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر


ABSTRACT
This study involves the preparation of fine alumina powders derived from Bayer gibbsite and also aqueous alumina suspensions by using tri block copolymers. Preparation of alumina powders was performed by decomposition of gibbsite into transition alumina phase followed by controlled transformation to alpha phase. To increase transformation rate to
α-alumina in transition phase hence influence the nucleation and growth rate of the solid-solid phase transformation ball milling and ultrasonication was applied. Gibbsite was thermally treated at 900 °C to reach a transition form of alumina. In some cases a heat treatment at 350 °C was applied to create a network of submicroscopic cracks in the heated gibbsite that may help grinding. Ball milling and ultrasonic treatment before calcination at 1100, 1200 °C and 450 °C followed these heat treatments. Characterizations of the powders were performed with XRD, FTIR, thermal analysis, density measurements and particle size determinations.


 جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .چکیده


این پژوهش آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر و همچنین سوسپانسیون های آبدار آلومینایی را با استفاده از کوپلیمرهای تری بلاک (سه قطعه ای) در بر می گیرد. آماده سازی پودر آلومینا با تجزیه ژیپسیت به فاز انتقالی آلومینا و به دنبال آن انتقال کنترل شده به فاز آلفا انجام شد. جهت افزایش سرعت انتقال به آلومینای α در فاز انتقالی، به دلیل اثرگذاری بر سرعت جوانه زنی و رشد انتقال فاز جامد- جامد، از بال میل و آلتراسونیک استفاده گردید. ژیپسیت در C°900 تحت عملیات حرارتی قرار گرفت تا حالتی از حالات انتقالی آلومینا ایجاد گردد. در برخی موارد عملیات حرارتی در C°350 اعمال گشت تا  شبکه ای از ترک های زیرمیکرونی ایجاد گردد تا به فرآیند سایش کمک کند. فرآیند بال میل و آلتراسونیک قبل از کلسیناسیون در 1100، 1200 و 1450 درجه سانتی گراد انجام شده و سپس عملیات حرارتی در دماهای مذکور انجام گشت. آنالیز پودرها با XRD، FTIR، آنالیز حرارتی، اندازه گیری چگالی و تعیین اندازه ذرات انجام شد.


 جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


پرداخت انلاین

تعداد صفحات مقاله لاتین 40
تعداس صفحات ترجمه فارسی 36
قالب بندی word ( قابل ویرایش )
حجم 1.68MB

محصولات مشـــابه

ارســـال نظـرات

لطفا برای ارسال نظرات خود برای این محصول فرم زیر را کامل کنید .

Scroll