فیلتر هـــا

نوع محصول

نماد اعتماد الکترونیکی

فایل

 • جدول
 • لیست
 • مواد الکتروکرومیک Electrochromic Materia
  ترجمه مقاله
  4900 تومــان

  کد محصول : #2122

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Electrochromic Materials


  مواد الکتروکرومیک


  ABSTRACT


   A set of materials exhibit electrochromic activity when constituted as a thin film structure whose coloration can be changed reversibly by electrical charging and discharging . there are two types of such electrochromic materials . The first type is uncolored when unpowered and changes to a colored state when a voltage is applied and returns to its uncolored state when the voltage is removed . In the second type an opposite voltage is required to be applied for bleaching ( or decoloration ) .The degree of coloration is a direct visual indication of the state of charing present in the material .


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مجموعه ای از مواد وجود دارند که فعالیت الکتروکرومیک دارند وقتی که یک ساختار فیلم نازک رنگی می تواند با شارژ الکتریکی یا عدم آن تغییر کند. دو نوع مواد الکتروکرومیک وجود دارد. نوع اولی وقتی نیرو نداریم غیر رنگی است و وقتی که ولتاژ بکار می رود رنگی شده و با خارج شدن ولتاژ دوباره ب حالت قبل بر می گردد. در نوع دوم، یک ولتاز مخالف برای پرداخت یا رنگ زدایی نیاز است. درجه رنگ آمیزی یک شاخص دیداری مستقیم از حالت وجود شارژ در مواد است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • وضعیت صنعت در کنترل آخال ها در طی ریخته
  ترجمه مقاله
  18900 تومــان

  کد محصول : #2119

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  State of the art in the control of inclusions during steel ingot casting


  وضعیت صنعت در کنترل آخال ها در طی ریخته گری شمش فولادی


  ABSTRACT


  This article extensively reviews published research on inclusions in ingot steel and defects on ingot products, methods to measure and detect inclusions in steel, the causes of exogenous inclusions, and the transport and entrapment of inclusions during fluid flow, segregation, and solidification of steel cast in ingot molds. Exogenous inclusions in ingots originate mainly from reoxidation of the molten steel, slag entrapment, and lining erosion, which are detailed in this article. The measures to prevent the formation of exogenous inclusions and improve their removal are provided, which are very useful for the clean steel production of ingot industries.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این مقاله به طور وسیعی پژوهش منتشر شده درباره آخال ها در شمش فولاد و عیوب روی شمش تولیدی، روش های اندازه گیری و یافتن آخال ها در فولاد را مرور می کند، که از آخال های بیرونی، و انتقال و به دام افتادن آخال ها در طی جریان سیال، جدایش، و انجماد قطعه ریختگی فولادی در قالب های شمش ناشی می شود. آخال های بیرونی در شمش ها اساساً از اکسیداسیون مجدد فولاد مذاب، به دام انداختن سرباره، و فرسایش خطی ناشی می شود، به طوری که در این مقاله شرح داده می شود. پیش بینی هایی برای جلوگیری از تولید آخال های بیرونی و بهتر شدن تفکیک آن ها فراهم شد، به طوری که برای تولید فولاد خالص از شمش صنعتی بسیار مفید است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll