فایل

 • جدول
 • لیست
 • ترجمه استاندارد MPIF standard 06 - Dete
  ترجمه مقاله
  6600 تومــان

  کد محصول : #2497

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  MPIF Standard 06 - Determination of


  Acid Insoluble Matter in Iron and Copper Powders


  روشی برای تعیین ماده‎ی اسید نامحلول در پودرهای آهن و مس


  ABSTRAC


  This standard describes an analytical method for determination of the acid insolubles content of elemental iron and copper metal powders.Thw acid insoluble referred to are compoundsthat are not completely soluble in ordinary mineral acids. These are generally considered to be silica and silicates, carbides, alumina, clays, other refractory oxides, or difficult to dissolve oxides that may be present in the raw material from which the powders are made or were introduced in their manufacturing process.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این استاندارد روش تحلیلی را برای تعیین مقدار اسید نامحلول پودرهای فلزی مسی و آهن بیان می‎کند. اسید نامحلول به ترکیباتی که به طور کامل در اسیدهای معدنی متداول محلول نیستند، بازگشت داده می‎شود. این موارد به طور کلی به عنوان سیلیس و سیلیکات‎ها، کاربیدها، آلومینا، خاک رس ودیگر اکسیدهای نسوز یا اکسیدهایی که قابلیت حل شدن پایینی دارند، در نظر گرفته می‎شوند که امکان دارد در فلز خام حضور داشته باشد که پودرهای آن ساخته شده یا در فرآیند تولید آن‎ها وارد می‎شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فریت های هگزاگونال (هگزافریت ها) Hexafe
  ترجمه مقاله
  9400 تومــان

  کد محصول : #2496

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  The discovery , composition and characteristics of the Hexagonal ferrites


  کشف، ترکیب شیمیایی و مشخصه های فریت های هگزاگونال (هگزافریت ها)


  ABSTRAC


  The magnetic mieral magnetoplumbite was first described in 1925, and in 1938 the crystal structure was deduced as being hexagonal with the composition PbFeMnAlTiO . the synthetic form of magnetoplumbite was found to be PbFeO, although this material was not structurally investigated until after the second world war, when Philips laboratories led the way in developing ferrites under the direction of snoek. BaFeO is known by many names, including barium ferrite , hexaferrite, barium hexaferrute, forrexdure, M ferrite and BaM, and was also shown to consist of a hexagonal structure by went et al.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  کانی مغناطیسی مگنوپلومبایت  برای اولین بار در سال 1925 کشف شده و در سال 1938، ساختار بلوری هگزاگونال و ترکیب شیمیایی PbFe7.5Mn3.5Al0.5Ti0.5O19 برای آن پیشنهاد گردید. حالت سنتزشده مگنوپلومبایت به صورت PbFe12O19 یا PbM خالص بوده و چندین ترکیب ایزومورف (همسان) از جمله BaFe12O19 برای آن ارائه شده است. البته مطالعه ساختاری این کانی تا پیش از جنگ جهانی دوم، که آزمایشگاه فیلیپس به مدیریت اسنوئک  دریچه جدیدی به روی توسعه و پیشرفت فریت ها گشود، انجام نگرفته بود. BaFe12O19 تحت عناوین متعدد شامل باریم فریت، هگزافریت، باریم هگزافریت، فروکسچر، فریت M و BaM شناخته می شود؛ همچنین ساختار هگزاگونال این ماده توسط توسط ونت  و همکارانش تأیید شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خواص مکانیکی مواد نانوکریستال Mechanical
  ترجمه مقاله
  15300 تومــان

  کد محصول : #2495

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Strain-rate sensitivity, ductility and superplasticity


  of nanocrystalline materials


  حساسیت به نرخ کرنش، داکتیلیتی و سوپرپلاستیسیته مواد نانوکریستال


  ABSTRAC


  Nanocrystalline materials often exhibit superstrength, superhardeness and enhanced tribo­ logical characteristics, but commonly show low tensile ductility; see Chapter  4 and the literature . Recently, however, several examples of  substantial ductility and even superplasticity - ability of a material to undergo large elongations (typically 200% and more) without failure-of superstrong nanocrystalline materials have been reported .  Nanocrystalline materials with the unique  combination of very high strength  andsuperplasticity (or at  least  good  ductility) represent ideal  materials for a wide  range  of applications in the aerospace and automotive industries, medicine, energy, sports products, etc. In this context,  it is very important to understand the underlying mechanisms of the exciting phenomenon of superplasticity in nanocrystalline materials. In this section, a short overview  of key theoretical concepts on superplasticity and  ductility of  nanocrystalline materials is presented. Particular attention will be paid to consideration ofboth strengthen­ ing and strain-rate sensitivity as factors crucially affecting superplasticity and ductility of  nanocrystalline materials.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مواد نانوکریستال اغلب خواص مطلوبی نظیر استحکام بسیار بالا، سختی بسیار زیاد و مشخصه های تریبولوژیکی خوب از خود نشان می دهند؛ البته این مواد در اکثر موارد، داکتیلیتی کششی پایینی دارند؛ به فصل 4 و منابع موجود مراجعه نمایید . با این وجود، اخیراً چندین مورد مشاهده داکتیلیتی قابل توجه وحتی رفتار سوپرپلاستیک (توانایی افزایش طول بسیار زیاد، معمولاً 200% و بیشتر، بدون شکست در یک ماده) در مواد نانوکریستال بسیار پراستحکام گزارش شده است . مواد نانوکریستالی با ترکیب خواص منحصر به فردِ استحکام بسیار بالا در کنار خاصیت سوپرپلاستیسیته (یا حداقل داکتیلیتی خوب) گزینه های ایده آلی برای طیف گسترده ای از کاربردها در صنایع هوافضا و خودروسازی، پزشکی، انرژی، محصولات ورزشی و... می باشند. به همین دلیل، درک مکانیزم های مسئول پدیده جالب توجه سوپرپلاستیسیته در مواد نانوکریستالی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این بخش، مفاهیم تئوری اصلی مربوط به مبحث سوپرپلاستیسیته و داکتیلیتی در مواد نانوکریستالی به طور اجمالی مرور می گردد. در این بین، توجه ویژه ای به استحکام زایی و حساسیت به نرخ کرنش، به عنوان دو عامل اصلی تأثیر گذار بر سوپرپلاستیسیته و داکتیلیتی در مواد نانوکریستالی، اختصاص داده شده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فرایندهای مهندسی سطح با رویکرد مقایسه ای
  ترجمه مقاله
  13300 تومــان

  کد محصول : #2494

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  surface engineering process comparisons


  فرایندهای مهندسی سطح با رویکرد مقایسه ای


  ABSTRAC


  One of the key considerations in the materials selection process is material availability and delivery time. This is especially true if aperson/company has only a limited time for completing a part. Even without time constraints, materials engineers tend to use materials that are readily available. Similarly, the choice of a surface-engineering process is often based on process availability because poor logistics between the customer and surface treatment supplier can result in added shipping time and costs.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  یکی از ملاحظات کلیدی در فرایند انتخاب مواد، در دسترس بودن ماده و زمان تحویل می باشد. این امر بخصوص زمانی که شخص یا شرکت دارای زمان محدود برای تکمیل یک قطعه می باشد، صادق است. حتی بدون محدودیت های زمان، مهندسین مواد تمایل به استفاده از موادی دارند که براحتی در دسترس هستند. بطور مشابه، انتخاب یک فرایند مهندسی سطح اغلب بر اساس در دسترس بودن فرایند می باشد چون مدیریت ضعیف بین مشتری و تامین کننده عملیات سطحی می تواند منجر به افزایش زمان ارسال و هزینه ها گردد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • خستگی در کامپوزیت های زمینه فلزی : تغییر
  ترجمه مقاله
  11900 تومــان

  کد محصول : #2493

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Fatigue of metal matrix composites : Cyclic deformation


  خستگی در کامپوزیت های زمینه فلزی : تغییرشکل سیکلی


  ABSTRAC


  It is evident that  the mechanical behavior  of DRC  not only depends on the chan-ges in the matrix microstructure but also on the load transfer from the ductile matrix to the rigid  reinforcements.  This process  can be studied  through  micromechanical models  based  on   continuum   mechanics.  Two  different  approaches were  used  to analyze this problem.  The first  is based on the mean-field theories, which represent the stresses and strains in each phase by  means of volume-averaged  quantities.  They have been extensively used to model the monotonic   deformation of DRC  (see, for instance, and references therein) but their application to  problems involving forward  and reverse deformation was limited.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  بدیهی است که رفتار مکانیکی DRC نه تنها به تغییرات در میکروساختار زمینه ، بلکه همچنین به انتقال بار از  تقویت کننده های زمینه انعطاف پذیر به زمینه سخت وابسته است. این فرایند می تواند از طریق مدل های میکرو مکانیکی براساس مکانیک های پی در پی بررسی شود. دو شیوه مختلف به منظور تحلیل این مشکل استفاده شد. مورد اول براساس تئوری های میدان متوسط است، که تنش ها و کرنش ها را در هر فاز به وسیله ی ابزار حجمی با اندازه های متوسط بیان می کند. آن ها به طور وسیعی مدل تغییر شکل یکنواخت DRC را استفاده کردند ( برای مثال، مراجع آن را مشاهده کنید) اما استفاده آن ها، مشکلاتی نظیر محدود شدن تغییرشکل رو به جلو و برعکس را به وجود آورد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • هیدروژل های زیست تخریب پذیر Biodegradabl
  ترجمه مقاله
  12600 تومــان

  کد محصول : #2492

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Biodegradable Hydrogels


  هیدروژل های زیست تخریب پذیر 


  ABSTRAC


  Degradable hydrogels can be prepared from naturally derived biopolymers, synthetic polymers, or the combination of the two. The major advantages of using naturally derived biopolymers sush as chitsan, alginate, fibrin, collagen, gelatin, and HA derivatives include their inherent biodrgradability and biocompatibility. However, natural biopolymers may not provide adequate mechanical strength as well as precise functionalities compared to synthrtic polymers. Moreover, precautions against pathogenic contamination must be taken when many natural biopolymers are used in clinical applications.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  هیدروژل های تخریب پذیر می تواند از بیوپلیمرهای به طور طبیعی استخراج شده، پلیمرهای صنعتی (مصنوعی)، یا ترکیبی از این دو  اماده شوند. مزیت اصلی استفاده از بیوپلیمرهایی که به طور طبیعی استخراج شده مانند کیتوسان، الجینات، فیبرین، کلاژن، گلاتین و مشتفات HA، شامل زیست تخریب پذیری و زیست سازگاری می شود. اما، بیوپلیمرهای طبیعی استحکام مکانیکی کافی و هم چنین کارکرد دقیق در مقایسه با پلیمرهای صنعتی (مصنوعی) را فراهم نمی آورد. علاوه براین، احتیاط هایی در مورد الودگی های بیماری زا هنگامی که تعداد زیادی از بیوپلیمرهای طبیعی در کاربردهای بالینی استفاده می شوند، باید در نظر گرفته شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل 15 تست غ
  ترجمه مقاله
  18900 تومــان

  کد محصول : #2491

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  15 - Non-destructive evaluation of powder metallurgy parts


  تست غيرمخرب قطعاتِ‌ متالورژي پودر


  ABSTRAC


  Powder metallurgy (PM) manufacture of parts is one of the most energy and material efficient forms of net-shape production, particularly, for automotive industry. PM allows repeatable mass production which makes it unique. However, it is well known that the quality of sintered parts can be variable. There can be typically around a 5% scrap rate in existing PM manufacturing lines. Current efforts are being made to develop nondestructive testing (NDT) techniques that will allow inspection of PM parts, notably sintered ones ideally in line with production to increase the quality of output batch and reduce scrap, as much as possible. This chapter presents an overview of non-destructive evaluation methods for PM components. It also seeks to capture latest NDT strategies such as digital radiography (DR) and identify apparent technology gaps in NDT of PM parts, in terms of applicability issues, with an emphasis on offering solutions to detection problems. It also seeks to highlight future work.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  تولید قطعات متالورژی پودر (PM) یکی از كارامدترين روش هاي از لحاظ انرژي و مواد براي تولید شکل كامل ، به ویژه، برای صنعت خودروسازي است. متالورژي پودر تولید انبوه تکرارپذيري را ممكن می كند که اين روش را منحصر به فرد مي سازد. با این حال، به خوبی مشخص شده است که کیفیت قطعات سينترشده می تواند متغیر باشد. به طور معمول حدود 5٪ نرخ قراضه در خطوط تولید PM موجود، وجود دارد. تلاش های فعلی اكنون به منظور توسعه روش هاي تست غیر مخرب (NDT) متمركز شده است که اجازه بازرسی از قطعات PM را خواهد داد، به ویژه آنهایی که در حالت ایده آل در خط توليد سينترشده اند تا کیفیت دسته ی خروجی را افزایش و ضایعات را تا حد ممكن کاهش دهد. در این فصل یک نمای کلی از روش های ارزیابی غیر مخرب برای اجزای PM ارائه شده است. اين فصل همچنین به دنبال به خدمت در آوردن آخرین استراتژی های NDT مانند رادیوگرافی دیجیتال (DR) و شناساییِ شکاف هاي تکنولوژی آشکار در NDT قطعات PM، از نظر مسائل کاربردپذيري، با تاکید بر ارائه راه حل هایي براي تشخیص مشکلات است. همچنین به دنبال برجسته كردن روند آینده است.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل 12 تف جوش
  ترجمه مقاله
  14900 تومــان

  کد محصول : #2490

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  12 - Microwave sintering of metal powders


  تف جوشی مایکروویو پودرهای فلزی


  ABSTRAC


  This chapter deals with an overview and current status of the application of microwave energy to the processing of metallic materials for various applications including steel making. The chapter especially focuses on the sintering aspect of some important selected metal powders. Microwave energy has emerged as the most versatile form of energy applicable to numerous diverse fields: communication, chemistry, rubber vulcanization, drying, food processing, medical treatment and diagnosis, and a variety of materials processing fields. The latest application of microwave energy has been to the sintering of metallic powders very effectively. In the last few years many researchers have reported sintering, melting, joining and brazing of metallic materials.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این فصل با مرور و وضعیت کنونی کاربرد انرژی مایکروویو در فرآوری موادفلزی برای کاربردهای مختلف از جمله فولادسازی سر و کار دارد. این فصل بویژه بر ظرفیت تف جوشی برخی پودرهای فلزی مهم انتخاب شده تمرکز می نماید. انرژی مایکروویو بعنوان تطبیق پذیرترین شکل انرژی قابل کاربرد در زمینه های مختلف زیادی از جمله ارتباطات، شیمی، جوش کاری لاستیک، خشک-سازی، فرآوری غذا، جراحی پزشکی و تشخیص و حوزه های گوناگون فرآوری مواد ظهور کرده است.  تازه ترین کاربرد انرژی مایکروویو، تف جوشی پودرهای فلزی به شکل بسیار کارآمد بوده است. در چند سال اخیر، پژهشگران بسیاری تف جوشی، ذوب، اتصال و لحیم کاری مواد فلزی را گزارش نموده اند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل 10 فوم ها
  ترجمه مقاله
  17900 تومــان

  کد محصول : #2489

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  10 - Porous metals: foams and sponges


  فلزات متخلخل: فوم ها و اسفنج ها


  ABSTRAC


  This chapter describes the processing and properties of metals containing significant fractions of porosity, processed using powders. The basic concepts used in porous materials research are introduced and the different types of processing techniques that have been explored are surveyed. The reported property data for different foams are collated and used to illustrate the range of properties that have been achieved and methods to predict the properties of porous metals from elementary knowledge about their structure are discussed. Finally, the outlook for porous metals research and some likely future directions of fruitful enquiry are suggested.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این فصل، فرآوری و خواص فلزات دارای درصد قابل توجهی تخلخل، فرآوری با استفاده از پودرها را تشریح می نماید. مفاهیم اساسی بکار رفته در پژوهش درباره مواد متخلخل معرفی شده و انواع مختلف روش های فرآوری که تا کنون کشف شده اند بررسی می شوند. داده های گزارش شده مربوط به فوم های مختلف یا یکدیگر تطبیق داده شده و برای بیان محدوده خواصی که از آنها بدست آمده و نیز روش های پیش بینی خواص فلزات متخلخل از دانش پایه درباره ساختار این مواد به بحث گذاشته می شوند. در نهایت، دورنمای پژوهش درباره فلزات متخلخل و برخی جهت گیری های پژوهشی آینده درباره بررسی های مفید در این حوزه پیشنهاد می شوند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل 9 پودرهای
  ترجمه مقاله
  22400 تومــان

  کد محصول : #2488

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  9 - Metal based composite powders


  پودرهای کامپوزیتی پایه فلزی


  ABSTRAC


  Since the early 1990s considerable effort has been devoted to the development of metal-based composite powders (MeCP). Reinforcements in MeCP can vary from intermetallic to ceramic or polymer, depending on composition and can also be microstructured or nanostructured, depending on the size of the constituent materials. Composite powders can be used at the macro- and microscale to produce dense composite objects, composite coatings, to provide a combination of properties in one component or to provide specific properties to withstand extreme conditions in service. In addition to this, technology for the synthesis of nanodevices has also evolved. Metal composite powders are produced by a variety of methods based on solid-, liquid- and gas-phase synthesis and mechanosynthesis. Functionality and design are the current drivers for the development of metal composite powders.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  از اوایل دهه 1990، تلاش قابل توجهی صرف توسعه پودرهای کامپوزیتی پایه فلزی (MeCP)شده است. تقویت کننده های بکار رفته در MeCP می تواند از ترکیبات بین فلزی تا سرامیک یا پلیمر بسته به ترکیب شیمیایی تغییر نماید. تقویت کننده می تواند بسته به اندازه مواد تشکیل دهنده، میکروساختار یا نانوساختار باشد. پودرهای کامپوزیتی را می توان در مقیاس ماکرو و میکرو برای تولید مواد کامپوزیتی چگال و پوشش های کامپوزیتی برای بدست آوردن ترکیبی از خواص در یک قطعه یا برای بدست آوردن خواص ویژه برای مقابله با شرایط خطرناک موجود در سرویس بکار برد. علاوه بر این، فناوری تولید نانوابزارها نیز پدید آمده است. پودرهای کامپوزیتی پایه فلز توسط روش های گوناگونی بر پایه تولید فاز جامد، فاز مذاب و فاز گازی و مکانوسنتز تولید می شوند. بهبود کارکرد و طراحی، عامل کنونی برای توسعه پودرهای کامپوزیتی فلزی می باشند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل4 سنتز نان
  ترجمه مقاله
  14900 تومــان

  کد محصول : #2487

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  4- Plasma synthesis of metal nanopowders


  سنتز نانوپودرهای فلزی به روش پلاسما


  ABSTRAC


  This chapter begins by discussing the benefits and applications of metal nanopowders. This is followed by an introduction of plasma technology and a review of various types of plasma methods used in the synthesis of metal nanopowders. The chapter includes a description of the formation of metal nanopowders by a nucleation and growth mechanism from the vapour phase. Finally, it discusses the relationship between metal nanopowder characteristics (e.g. average size and size distribution) and plasma processing parameters.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


   این فصل، با توضیح مزایا و کاربردهای نانوپودرهای فلزی آغاز می شود. در ادامه، مقدمه ای درباره تکنولوژی پلاسما و مروری بر انواع روش های پلاسما که در سنتز نانوپودرهای فلزی مورد استفاده قرار می گیرند، گفته می شود. در واقع، نحوه تشکیل نانوپودرهای فلزی به واسطه مکانیزم های جوانه زنی و رشد از فاز بخار در این فصل مورد بررسی قرار می گیرد و در انتها، به ارتباط بین مشخصات نانوپودرهای فلزی (به طور مثال متوسط ابعاد و توزیع اندازه) و پارامترهای فرایند پلاسما پرداخته خواهد شد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه کتاب متالورژی پودر - فصل 2 ساخت پو
  ترجمه مقاله
  18900 تومــان

  کد محصول : #2486

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Advances in powder metallurgy


  2 - Forming metal powders by electrolysis


  ساخت پودرهای فلزی توسط الکترولیز


  ABSTRAC


  Fossil fuels will eventually be replaced by renewables. Currently, the most feasible and efficient way of utilising renewable energy is to convert it to electricity. In response to this change, fossil energy-based pyrometallurgical processes will inevitably shift to electricity driven processes. This chapter considers the feasibility of direct conversion of mineral to metal powder using a new electrochemical method, the FFC Cambridge process (Fray, Farthing and Chen). The discussion will be on the background of electrometallurgy and powder metallurgy, the principles of the new process and its application for metal powder production, and the direct route from oxide precursors to alloyed powders.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سوخت های فسیلی در نهایت با انرژی های تجدید پذیر جانشین خواهند شد. در حال حاضر، آسان ترین و کارامدترین راه استفاده از انرژی تجدیدپذیر، تبدیل به الکتریسیته است. در پاسخ به این چالش، فرآیندهای پیرومتالورژیکی بر پایه انرژی فسیلی بطور غیرقابل اجتنابی به سوی فرآیندهای برپایه الکتریسیته تغییر خواهد نمود. این فصل، سهولت تبدیل مستقیم ماده معدنی به پودر فلزی را با استفاده از یک روش الکتروشیمیایی جدید یعنی روش کمبریج (FFC (Fray,Farthing and Chen در نظر می گیرد. بحث درباره پیش زمینه الکترومتالورژی و متالورژی پودر، اصول فرآیند جدید و کاربرد آن برای تولید پودر فلزی و روش مستقیم از پیش ماده های اکسیدی تا پودرهای آلیاژی شده خواهد بود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه استاندارد MPIF Standard 51 - Deter
  ترجمه مقاله
  9800 تومــان

  کد محصول : #2485

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  MPIF Standard 51 - Determination of


  Microindentation Hardness of Powder Metallurgy Materials


  روشی برای تعيين سختی ميكروفروروندگی مواد متالورژی پودر – استاندارد 51


  ABSTRAC


  This standard covers the determination of the micro indentation hardness of PM materials. The procedure differs from that applied to pore-free material in terms of the precautions required to deal with the porosity. This procedure covers tests made with the Knoop or Vickers indentors under test loads in the range from 1 to 1000gf.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این استاندارد آزمون تعیین سختي ميكروفروروندگي  مواد پودر متالورژی (PM) را پوشش می دهد. روش آزمون از رویکردي كه در مواد بدون حفره از نظر اقدامات احتیاطی لازم برای مقابله با تخلخل استفاده مي شود، متفاوت است. اين رويكرد آزمون های انجام گرفته با فرورونده های ويكرز يا نوپ تحت بارهاي آزمون در بازه 1 تا 1000 gf را پوشش مي دهد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • اثرات پوشش هیدروکسی آپاتیت بر رفتار خورد
  ترجمه مقاله
  12900 تومــان

  کد محصول : #2484

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Evaluating the effects of hydroxyapatite coating on the corrosion


  behavior of severely deformed 316Ti SS for surgical implants


  ارزیابی اثرات پوشش هیدروکسی آپاتیت بر رفتار خوردگی 316Ti SS


  بشدت تغییرشکل یافته برای ایمپلنت های جراحی


  ABSTRAC


  The present work investigates the effects of severe plastic deformation by cold rolling on the microstructure, the mechanical properties and the corrosion behavior of austenitic stainless steel (SS) 316Ti. Hydroxyapatite coating (HA) was applied on the deformed material to improve their corrosion resistance. The martensitic transformation due to cold rolling was recorded by X-ray diffraction spectra. The effects of cold rolling on the corrosion behavior were studied using potentiodynamic polarization. The electrochemical tests were carried out in Ringer's solution at 37 ± 1 °C. Cold rolling markedly enhanced the mechanical properties while the electrochemical tests referred to a lower corrosion resistance of the deformed material. The best combination of both high strength and good corrosion resistance was achieved after applying hydroxyapatite coating.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  پژوهش حاضر، اثرات تغییرشکل پلاستیک توسط نورد سرد را بر ریزساختار، خواص مکانیکی و رفتار خوردگی فولاد ضدزنگ آستنیتی SS) 316Ti) بررسی می نماید. پوشش هیدروکسی آپاتیت (HA) برای بهبود مقاومت به خوردگی، روی ماده تغییرشکل یافته اعمال گردید. استحاله مارتنزیتی بدلیل نورد سرد توسط طیف پراش پرتوی ایکس ضبط شد. اثرات نورد سرد بر رفتار خوردگی با استفاده ار پولاریزاسیون پتاسیودینامیک مطالعه شد. آزمون های الکتروشیمیایی در محلول رینگر (Ringer) در دمای C 1± 37 انجام شد. نورد سرد بطور محسوس، خواص مکانیکی را ارتقاء داد در حالی که آزمون های الکتروشیمیایی به مقاومت خوردگی پایین تر ماده تغییرشکل یافته اشاره داشت. بهترین ترکیب از استحکام بالا و مقاومت به خوردگی خوب پس از اعمال پوشش هیدروکسی آپاتیت بدست آمد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • آموزش فارسی نرم افزار Visualizer 3D ، تر
  ترجمه مقاله
  11900 تومــان

  کد محصول : #2483

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  visualizer 3d user manual


  کتابچه راهنمای کاربران نرم افزار Visualizer 3D


  ABSTRAC


  By using the software you give your accordance to the terms of this contract and the conditions of this agreement. Read again carefully all terms before starting to use the software. The utilisation of this program requires an activation. Therefore you will get a personal activation code. This code can only be used in one operating system. Every installation in a new operating system requires a different activation code. This code is fee required beginning from the fifth activation. The first 4 activations are included in the purchase price. The following description of the installation and activation requires that the user have access to internet and own a proper email address. If these conditions are not given, please contact your dealer to obtain your activation code. This section describes how to install and activate the software. After installation is finished you have to obtain a personal activation code which has to be entered in the program to start working with the software.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  با استفاده از این نرم افزار شما با شرایط این قرارداد موافقت می کنید. قبل از استفاده از نرم افزار دوباره همه شرایط را به دقت بخوانید. استفاده از این برنامه نیاز به یک فعال ساز دارد. بنابراین یک کد فعالساز خصوصی دریافت خواهید کرد. این کد تنها در یک سیستم عامل می تواند استفاده شود. نصب در یک سیستم عامل جدید که فعال ساز دیگری احتیاج دارد. این کد ، مبلغ مورد نیاز برای پنجمین فعال سازی به بعد  است. 4 فعال سازی اول در قیمت منظور شده است. برای شرح نصب و فعال سازی لازم است که کاربر به اینترنت متصل بوده و ایمیل مناسبی داشته باشد. اگر این شرایط را ندارید برای دریافت کد فعال سازی با فروشنده تان تماس بگیرید. این قسمت نصب و فعال سازی نرم افزار را شرح می دهد. پس از پایان نصب ، باید کد فعالسازی را دریافت و برای شروع کار با نرم افزار آن را وارد کنید.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • رفتار سایشی کامپوزیت سرامیکی زمینه فلزی
  ترجمه مقاله
  14900 تومــان

  کد محصول : #2482

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Effect of microstructure on wear behavior of Al–Mg–Si alloy


  matrix–10 vol.% Al2O3 composite


  اثر میکروساختار بر رفتار سایشی کامپوزیت زمینه آلیاژ Al-Mg-Si


  10% حجمی Al2O3


  ABSTRAC


  The wear resistance of under-aged and peak-aged 6061 Al–Al2O3 particulate composite has been investigated. Peak-aged composites were more wear-resistant than the under-aged composite, while the plane perpendicular to the extrusion direction was more wear-resistant than that parallel to the extrusion direction. The difference of the wear resistance between two different orientations was observed to be greater than that between under-aged and peak-aged matrix microstructures. It shows that preferential orientation of patriculates has a greater effect on the wear resistance than the change of the matrix microstructure. The difference of wear properties between two different orientations was explained by the effect of preferentially orientated reinforcing particles on the shear modulus and shear deformation. The shearing force on the plane perpendicular to the extrusion direction forces the volume beneath a rotating wheel to undergo semi-iso-shear-strain deformation, which requires greater force. The greater resistance to shearing force of the plane perpendicular to the extrusion direction would delay the plastic flow and subsurface damage, which improves the wear resistance.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  مقاومت به سایش کامپوزیت ذره ای 6061 Al- Al2O3 تحت پیرشده و فراپیر شده تحقیق شده است. کامپوزیت های فراپیر شده مقاومت به سایش بیش تری نسبت به کامپوزیت های زیر پیرسازی دارند، در حالی که صفحه عمود بر جهت اکستروژن مقاومت به سایش بیش تری نسبت به صفحه موازی با جهت اکستروژن دارد. تفاوت مقاومت به سایش بین دو جهت گیری مختلف بزرگتر از مقدار آن بین میکروساختارهای ماتریس فراپیر شده و تحت پیر شده مشاهده شده است. این امر نشان می دهد که جهت گیری ترجیحی ذره ها اثر بیش تری بر روی مقاومت به سایش نسبت به تغییر میکروساختار ماتریس دارد. تفاوت خواص سایشی بین دو جهت گیری مختلف توسط اثر ذرات تقویت کننده جهت گیری کرده به طور ترجیحی بر مدول برشی و دگرگونی برشی توضیح داده می شود. نیروی برشی وارد بر صفحه عمود بر جهت اکستروژن به حجم تحت یک چرخ گردانده نیرو وارد می کند تا دگرگونی نیمه هم برشی کرنشی را تحمل کند، که به نیروی بزرگتری نیاز دارد. مقاومت بزرگتر به نیروی برشی صفحه عمود بر جهت اکستروژن سیلان پلاستیک و آسیب زیرسطحی را به تأخیر می اندازد، که مقاومت به سایش را بهبود می دهد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سنتز و اسپکتروسکوپی NPs آلیاژ مس - نقره
  ترجمه مقاله
  10900 تومــان

  کد محصول : #2481

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Synthesis and spectroscopic characterization of Ag-Cu alloy


  nanoparticles prepared in various ratios


  سنتز و مشخصه یابی اسپکتروسکوپی NPs آلیاژی Ag-Cu


  تهیه شده در نرخ های مختلف


  ABSTRAC


  Ag-Cu alloy nanoparticles of various compositions were synthesized by the polyol process and characterized by UV-Visible, fluorescence and XRD techniques. The particle size calculated by Debye Scherrer's equation was found to decrease from 28 to18 nm with the increase in mole fraction of Cu in Ag-Cu alloy nanoparticles due to crystal lattice contraction. The appearance of the spectral peaks of alloy nanoparticles between the peaks of pure Ag and Cu revealed the formation of alloy nanoparticles. The optical properties were found to vary with composition and the Ag-Cu alloy of 1:1 composition showed a maximum value of extinction coefficient. The results of fluorescence spectroscopy revealed Cu as a quencher. Physical parameters, such as the total number of atoms in alloy nanoparticle, number of binding sites, binding constant and free energy of binding were calculated from fluorescence data. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  NPs آلیاژی Ag-Cu توسط فرایند پلیول سنتز شده و توسط UV-vis، فلوئورسانس و XRD ویژگیهای آن تعیین شد. اندازه ذرات توسط رابطه دبای- شرر محاسبه شد و مشخص شد که با افزایش کسر مولی مس در NPs آلیاژی Ag-Cu، اندازه ذرات از 28 تا 18 نانومتر کاهش می یابد. شکل گیری پیکهای مربوط به نانوذرات آلیاژی بین پیک های مس و نقره، نشانگر تشکیل نانوذرات آلیاژی است. خواص اپتیکی با ترکیب شیمیایی، تغییر می کند و آلیاژ مس-نقره با ترکیب 1:1، ماکزیمم مقدار ضریب جذب را از خود نشان می دهد. نتایج اسپکتروسکوپی فلوئورسانس، مس را به عنوان Quencher نشان میدهد. پارامترهای فیزیکی مانند تعداد  کل اتم های موجود در آلیاژ، تعداد مکان های اتصال(binding site) و ثابت اتصال و انرژی آزاد اتصال، از داده-های حاصل از فلوئورسانس محاسبه شدند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • روش نوین برای تهیه‌ی آلیاژ نقره - اکسیدق
  ترجمه مقاله
  10500 تومــان

  کد محصول : #2480

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  A Novel Method for the Preparation of Ag/SnO2


  Electrical Contact Materials


  روش نوین برای تهیه‌ی Ag/SnO2 به عنوان مواد کنتاکت الکتریکی


  ABSTRAC


  Ag/SnO2 composite has attracted much attention in the field of electrical contact materials (ECM) due to its excellent properties such as long life time, better welding resistance and less arc erosion [1-8]. There are mainly two approaches to prepare Ag/SnO2 ECM: internal oxidation of Ag-Sn alloys[9] and powder metallurgy (P/M) technology [10]. However, the internal oxidation of Ag-Sn alloys is complex due to the concurrence of external oxidation, leading to a passivation of the process due to the restriction of oxygen diffusion from the outside, particularly when their ratio of surface and volume is large. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در زمینه ی مواد کنتاکت الکتریکی (ECM) کامپوزیت Ag/SnO2 به دلیل خواص عالی آن مانند عمر کاری طولانی، مقاومت به جوشکاری بهتر و فرسایش ناشی از قوس کم تر، توجه بیشتری را به خود جلب کرده است [8-1]. دو روش اصلی در تولید Ag/SnO2 به عنوان ECM وجود دارد: اکسیداسیون داخلی آلیاژهای Ag-Sn و تکنولوژی متالورژی پودر (P/M) . اما، به دلیل انجام گرفتن اکسیداسیون داخلی آلیاژهای Ag-Sn زمانی که نسبت سطح و حجم آن ها به صورت جزئی زیاد است، منجر به غیرفعال‌کردن  فرآیند به دلیل جلوگیری از نفوذ اکسیژن از خارج می شود. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • پارگی داغ در سوپر آلیاژ چندبلوری پایه نی
  ترجمه مقاله
  12700 تومــان

  کد محصول : #2479

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Hot tearing in polycrystalline Ni-based IN738LC superalloy:


  Influence of Zr content


  پارگی داغ در سوپر آلیاژ چندبلوری پایه نیکلی IN738LC :  اثر مقدارZr


  ABSTRAC


  Zirconium is always present in Ni base superalloys as it enhances their creep properties. In the present study, the influence of very small Zr additions, 100–400 ppm, i.e. 0.01–0.04 wt.%, on hot tearing of IN738LC superalloy is experimentally investigated using dedicated turbine blade castings. Although the Zr content remains very small, it has a strong effect on hot tearing tendency. Microstructure of hot tear in as-cast samples reveal that grain size and secondary dendrite arm spacing have no significant effect on hot tearing. On the other hand eutectic phase volume fraction and its dispersion or spreading along grain boundaries drastically affect the hot tearing propensity and strongly increase with increasing amounts of Zr. Hence grain coalescence becomes impossible at grain boundaries covered with eutectic phase films. With increasing Zr content, gain coalescence between two distinct grains with no interdendritic phase requires more undercooling. Coalescence is retarded and occurs deeper in the mush zone, i.e. at lower temperatures resulting in a higher sensitivity to hot tearing. Finally, it is shown that a reduction of Zr content to 0.02 wt.% is required to fully suppress hot tearing in polycrystalline IN738LC blades.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  زیرکونیوم همیشه در سوپرآلیاژهای پایه نیکل حاضر هستند، از آنجایی که خواص خزش آن ها را افزایش می دهد. در مطالعه حاضر، اثر اضافات بسیار کوچک عنصر Zr، 100-400 پی پی ام، یعنی 01/0-04/0 درصد وزنی، بر پارگی داغ  سوپرآلیاژ IN738LC  به طور تجربی با استفاده از ریخته گری پره توربین اختصاصی بررسی شده است. اگر چه محتوای عنصر Zr بسیار کوچک باقی می ماند، این امر اثری قوی بر تمایل به پارگی داغ می گذارد. ساختار پارگی داغ در نمونه ریختگری شده نشان می دهد که اندازه دانه و فاصله بازوی دندریتی ثانویه اثر قابل توجهی بر پارگی داغ ندارد. از سوی دیگر، کسر حجمی فاز یوتکتیک و پراکندگی و یا گسترش آن در امتداد مرزهای دانه به شدت بر تمایل به پارگی داغ اثر دارد و به شدت با افزایش مقدارZr  افزایش می یابد. از این رو به هم پیوستگی  دانه در مرزدانه های پوشش داده شده با فیلم های فاز یوتکتیک غیر ممکن می شود. با افزایش مقدار Zr، به دست آوردن به هم پیوستگی بین دو دانه مجزا بدون هیچ فاز بین دندریتی  نیاز به تحت تبرید بیشتر دارد. به هم پیوستگی عقب می افتد و عمیق تر در منطقه ماش  رخ می دهد ، یعنی در دماهای پایین تر و در نتیجه حساسیت بالاتر نسبت به پارگی داغ. در نهایت، نشان داده شد که کاهش محتوای Zr  به 02/0 درصد وزنی لازم است تا به طور کامل پارگی داغ در تیغه های  چندبلوری IN738LC متوقف شود.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • ترجمه استاندارد NACE TM0194-2004 Field M
  ترجمه مقاله
  9800 تومــان

  کد محصول : #2478

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  NACE TM0194-2004


  Field Monitoring of Bacterial Growth in Oilfield Systems


  کنترل زمینه ی رشد باکتری در سیستم های نفتی و گازی


  ABSTRAC


  This NACE International (NACE) standard represents a consensus of those individual members who have reviewed this document, its scope, and provisions.  Its acceptance does not in any respect preclude anyone, whether he has adopted the standard or not, from manufacturing, marketing, purchasing, or using products, processes, or procedures not in conformance with this standard.  Nothing contained in this NACE standard is to be construed as granting any right, by implication or otherwise, to manufacture, sell, or use in connection with any method, apparatus, or product covered by Letters Patent, or as indemnifying or protecting anyone against liability for infringement of Letters Patent.  This standard represents minimum requirements and should in no way be interpreted as a restriction on the use of better procedures or materials.  Neither is this standard intended to apply in all cases relating to the subject.  Unpredictable circumstances may negate the usefulness of this standard in specific instances.  NACE assumes no responsibility for the interpretation or use of this standard by other parties and accepts responsibility for only those official NACE interpretations issued by NACE in accordance with its governing procedures and policies which preclude the issuance of interpretations by individual volunteers. 


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  استاندارد بین المللی NACE نشان دهنده ی اجتماع اعضای منفردی است که این سند، هدف و قوانین آن را مطالعه کرده اند. پذیرش آن برای هیچ شخصی، چه استاندارد را قبول کند چه نکند، از تولید، بازاریابی، خرید، یا استفاده از محصولات، فرآیندها، یا روش هایی که در انطباق با این استاندارد نیستند، محدود کننده نیست. هیچ موردی در این استاندارد وجود ندارد که به طور ضمنی، یا به بیان دیگر برای تولید، فروش، یا استفاده از هر نوع روش، دستگاه، یا محصول پوشش داده شده با "نامه ی سرگشاده"، یا به عنوان اذیت یا محافظت کردن از هر شخصی در برابر مسئولیت تخلف از حروف به عنوان اعطای حقوق تفسیر شود. این استاندارد حداقل نیازها را ارائه می دهد و به هیچ وجه نباید به عنوان محدودیت در استفاده از روش ها یا مواد بهتر تفسیر شود. هیچ یک از این استانداردها برای اعمال در تمامی موارد مربوط به موضوع مورد نظر در نظر گرفته نشده اند. موقعیت های غیرقابل پیش بینی ممکن است سودمندی این استاندارد را در موارد خاصی خنثی کنند. NACE هیچ مسئولیتی برای تفسیر یا استفاده از این استاندارد توسط سایر بخش ها به عهده نمی گیرد و فقط مسئولیت پذیرش اظهارات اداری NACE صادر شده توسط NACE را در انطباق با روندهای دولتی و سیاسی که مانع از صدور اظهارات توسط داوطلبان منفرد می شوند، می پذیرد. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سینتیک الکتروشیمیایی خوردگی Electrochemi
  ترجمه مقاله
  19800 تومــان

  کد محصول : #2477

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Electrochemical Kinetics of Corrosion


  سینتیک الکتروشیمیایی خوردگی


  ABSTRAC


  This chapter outlines the basic aspects of interfacial electrochemical polarization and their relevance to corrosion. A discussion of the theoretical aspects of electrode kinetics lays a foundation for the understanding of the electrochemical nature of corrosion. Topics include mixed potential theory, reversible electrode potential, exchange current density, corrosion potential, corrosion current, and Tafel slopes. The theoretical treatment of electrochemistry in this chapter is focused on electrode kinetics, polarization behavior, mass transfer effects, and their relevance to corrosion. Analysis and solved corrosion problems are designed to understand the mechanisms of corrosion processes, learn how to control corrosion rates, and evaluate the protection strategies at the metal-solution interface.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  این بخش جنبه های اصلی پلاریزاسیون الکتروشیمیایی فصل مشترکی و ارتباط آن با خوردگی را مشخص می کند. بحث در مورد جنبه های تئوری سینتیک الکترود، مبنای درک ماهیت الکتروشیمیایی خوردگی را ارائه می کند. این عناوین شامل تئوری پتانسیل مرکب، پتانسیل الکترودی برگشت پذیر، چگالی جریان تبادلی ، پتانسیل خوردگی، جریان خوردگی و شیب های تافل هستند. در این بخش عملکرد تئوری الکتروشیمی بر روی سینتیک الکترود، رفتار پلاریزاسیون، اثرات انتقال جرم، و ارتباط آن ها با خوردگی متمرکز می شود. تجزیه و تحلیل و حل کردن مسائل خوردگی مرتبط به منظور فهم مکانیزم فرایندهای خوردگی و آموزش نحوه کنترل نرخ های خوردگی و ارزیابی استراتژی های حفاظت در فصل مشترک فلز- محلول طرح شده اند.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • فلز شیشه ای با پوشش تیتانیمMicrostructur
  ترجمه مقاله
  13800 تومــان

  کد محصول : #2476

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructure and electrochemical behavior of Ti-coated


  Zr55Al10Ni5Cu30 bulk metallic glass


  ریزساختار و رفتار الکتروشیمیایی فلز شیشه ای Zr55Al10Ni5Cu30


  با پوشش تیتانیم


  ABSTRAC


  In this study, pure Ti was coated on Zr55Al10Ni5Cu30 bulk metallic glass (BMG) using a physical vapour deposition (PVD) technique with magnetron sputtering. Microstructures of Ti coating, BMG substrate and interface were investigated by conventional and high-resolution transmission electron microscopy (TEM and HREM). The electrochemical behavior of Ti-coated Zr55Al10Ni5Cu30 BMG was studied by potentiodynamic polarization curves and electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in Hanks' solution. Scanning electron microscopy (SEM) was used to characterize the surface morphology of the coating after electrochemical testing. HRTEM observation reveals that the sputtering Ti coating consists of α-Ti nano-scale particles with the size about 10 nm. The polarization curves revealed that the open-circuit potential shifted to a more positive potential and the passive current density was lower after Ti coating was applied in comparison with that of the monolithic Zr55Al10Ni5Cu30 BMG. Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) measurements showed that the Bode plots of Ti-coated Zr55Al10Ni5Cu30 BMG presented one time constant for 1 h and 12 h immersion and two time constants after 24 h immersion. The good bonding condition between Ti coating and Zr55Al10Ni5Cu30 BMG substrate may be responsible for the high corrosion resistance of Ti-coated Zr55Al10Ni5Cu30 BMG.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  در این تحقیق تیتانیم خالص بر روی فلز شیشه ای (Zr55Al10Ni5Cu30 (BMG با استفاده از روش رسوب بخار فیزیکی (PVD) با پاشش مگنترونی پوشش داده شد. ریزساختارهای پوشش تیتانیم، زیرلایه BMG و فصل مشترک، توسط تکنیک میکروسکوپ الکترونی عبوری متداول و میکروسکوپ الکترونی عبوری با قدرت تفکیک بالا (TEM و HREM) مورد بررسی قرار گرفت. رفتار الکتروشیمیایی فلز شیشه ای Zr55Al10Ni5Cu30 پوشش یافته با تیتانیم، توسط منحنی های پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی و طیف سنج امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) در محلول هنکس (Hanks) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM ) به منظور مشخصه یابی ریزساختار سطح پوشش بعد از تست الکتروشیمیایی مورد استفاده قرار گرفت. مشاهدات HRTEM نشان می دهد که پوشش تیتانیم حاصل از فرایند پاشش متشکل از نانوذرات α-Ti با اندازه تقریباً nm 10 است. منحنی های پلاریزاسیون نشان داد که پتانسیل مدار باز به پتانسیل مثبت تری شیفت پیدا کرد و دانسیته جریان پسیو بعد از پوشش دهی با تیتانیم در مقایسه با فلز شیشه ای منولیتیک Zr55Al10Ni5Cu30 پایین تر بود. اندازه گیری های طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) نشان داد که منحنی های Bode فلز شیشه ای Zr55Al10Ni5Cu30 یکبار برای h1 و h 12 غوطه وری روند ثابت نشان داد و دو بار بعد از غوطه وری به مدت h24 روند ثابت نشان داد. احتمالاً شرایط پیوندی خوب بین پوشش تیتانیم و زیرلایه فلز شیشه ای Zr55Al10Ni5Cu30 ، باعث مقاومت خوردگی بالای فلز شیشه ای Zr55Al10Ni5Cu30 پوشش یافته با تیتانیم می باشد.


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • سرامیک انجمادیافته در جهت هایپریوتکتیک
  ترجمه مقاله
  12200 تومــان

  کد محصول : #2475

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Microstructure and mechanical properties of


  Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 hypereutectic directionally solidified


  ceramic prepared by laser floating zone


  ریزساختار و خواص مکانیکی سرامیک Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 انجمادیافته


  در جهت هایپریوتکتیکی تولید شده با استفاده از منطقه شناورسازی لیزر


  ABSTRAC


  Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2directionally solidified ceramic has been considered as a promising candidate for ultrahigh temperature structural materialsdue to its excellent performance even close to its melting point. In this work, laser floating zone (LFZ) solidification experiments were performedon Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2hypereutectic with the solidification rates between 2 m/s and 30 m/s. The full eutectic lamellar microstructure isobtained with hypereutectic composition. The solid/liquid interface morphology is investigated. The microstructure characteristic is discussedbased on the solid/liquid interface. The variation of lamellar spacing with different compositions and solidification rates was reported and discussedby considering an irregular eutectic growth model. The maximum hardness and fracture toughness are 19.06 GPa and 3.8 MPa m1/2, respectively.The toughening mechanism of ZrO2is discussed based on the scenario of the crack propagation pattern.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  سرامیک انجمادیافته در جهت هایپریوتکتیکی به عنوان عامل مهمی در مواد مهندسی سازه ای فوق دمای بالا به دلیل عملکرد عالی آن در حد نقطه ذوب خود، مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش، آزمایش های انجماد ناشی از منطقه شناورسازی لیزری، سرامیک هایپریوتکتیک Al2O3/Y3Al5O12/ZrO2 با سرعت انجماد بین 2 و30m/s است. ریزساختار لایه ای یوتکتیک کامل با ترکیب شیمیایی هایپریوتکتیک بدست آمده است. مورفولوژی فصل مشترک جامد/مایع بررسی شده است. خواص ریزساختار برمبنای فصل مشترک جامد/مایع است. تغییر فضای لایه ای با ترکیب شیمیایی و سرعت انجماد مختلف گزارش شده و با توجه به مدل رشد یوتکتیک نامنظم بحث شده است. سختی ماکزیمم و چقرمگی شکست به ترتیب 19.06 GPa و 3.8 MPa.m1/2 است. مکانیزم چقرمه کردن زیرکنیا برمبنای سناریوی الگوی انتشار ترک مطرح شده است. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

 • مواد کنتاکت نقره-اکسید قلع بهبود‌یافته ب
  ترجمه مقاله
  10900 تومــان

  کد محصول : #2474

  فعال در گروه : ترجمه مقاله

  Improved Silver/Tin Oxide Contact Materials for


  Automotive Applications


  مواد کنتاکت نقره/اکسید قلع بهبود‌یافته برای کاربرد‌های اتوماسیون


  ABSTRAC


  The requirements pertaining to the electrical load and service life of relays and switches used for automotive applications are becoming more and more stringent .the reasons for this are to be found in the greater use of electrical functions for safety , economy and comfort features in cars. for example , flasher relays were previously required to switch a maximum of two flasher lights simultaneously. Nowadays , the car`s flasher relay has to switch four or more lights simultaneously every time the doors are locked or unlocked.the relay for the windshield wiper did not previously have to switch very often in manual mode but more often in intermittent mode. because of the use of modern technology such as rain sensors, the relay now has to switch much more frequently throughout its entire service life. In order to meet these more demanding requirement, the existing silver/tin oxide (Ag/SnO2) material with indium oxide produced by the melting metallurgy method and subsequent internal oxidation, was developed further.


   جهت دانلود رایگان نسخه لاتین این مقاله اینجا کلیک کنید .  چکیده


  ملزومات مرتبط به بار الکتریکی و عمر سرویس رله‌ها و سویچ‌های استفاده شده برای کاربرد‌های اتوماسیون، دقیق‌تر و دقیق‌تر می‌شوند. دلایل این امر، دسترسی به استفاده‌های توابع الکتریکی برای ایمنی، اقتصاد و ویژگی‌های آسایش‌دهنده در ماشین‌ها می‌باشد. برای مثال، رله‌های فلاشر‌ها قبلا نیازمند سویچ‌کردن بیشینه‌ی دو فلاشر به صورت هم‌زمان بودند. اکنون، رله‌های فلاشر‌های ماشین، باید چهار یا تعداد بیش‌تری چراغ را زمانی که در‌های ماشین باز یا بسته می‌شود، به صورت هم‌ز‌مان سویچ کنند. رله‌ی مورد استفاده برای برف‌پاک‌کن قبلا مجبور به صورت دستی، عمل سویچ را انجام دهد و بیش‌تر به صورت متناوب این کار را انجام می‌داد. به دلیل استفاده از تکنولوژی مدرن مانند حس‌گر‌های باران، امروزه رله‌ها باید در مدت زمان سرویس‌دهی خودشان، تعداد بیش‌تری سویچ انجام دهند. برای رسیدن به این ملزومات مورد نیاز‌، مواد حاضر نقره/اکسید قلع (Ag/SnO2) همراه با اکسید ایندیوم (In2O3) تولید شده توسط روش متالورژیکی ذوب و اکسیداسیون داخلی بعدی، توسعه داده شده‌اند. 


   جهت دانلود ترجمه تخصصی و فارسی این مقاله می توانید وجه آنرا پرداخت نموده و بلافاصله دریافت نمایید.


  پرداخت انلاین

Scroll