کتب دانشگاهی و پایه مواد

 • جدول
 • لیست
 • علم و مهندسی مواد
  کتب دانشگاهی و پایه مواد
  35,000 تومــان

  کد محصول : #2607

  فعال در گروه : کتب دانشگاهی و پایه مواد

  کتاب حاضر از معروفترین و جامع ترین کتب علم و مهندسی مواد دنیا بوده که در کلیه دانشگاه های جهان تدریس می شود . این کتاب کلیه مفاهیم علم مواد را با متنی صریح تشریح می کند .


  سرفصل ها :


  فصل ۱ : آشنایی با علم و مهندسی مواد


  فصل ۲ : ساختمان و پیوند اتمی در جامدات


  فصل ۳ : ساختمان فلزات و سرامیک ها


  فصل ۴ : ساختمان پلیمر ها


  فصل ۵ : عیوب در جامدات


  فصل ۶ : نفوذ در جامدات


  فصل ۷ : خواص مکانیکی


  فصل ۸ : مکانیزم های تغییر شکل و استحکام دهی


  فصل۹ : تخریب مواد


  فصل ۱۰ : نمودارهای فازی


  فصل ۱۱ : دگرگونی فازها

Scroll