بایو مواد و مهندسی پزشکی

 • جدول
 • لیست
 • مقدمه‌ای بر روش های ارزيابی در مهندسی ب
  بایو مواد و مهندسی پزشکی
  12,000 تومــان

  کد محصول : #2655

  فعال در گروه : بایو مواد و مهندسی پزشکی

  در کتاب "مقدمه ای بر روش های ارزیابی در مهندسی بافت" نحـوه  آماده سازی نمونه ها و نحوه  کار با ابزارها شرح داده شده است.
  نویسندگان با هدف تهیه یک مرجع جـامع و یکپارچه در زمینه انتخاب آزمون های مناسب و روش های مشخصه یابی متناسب با ویژگی های مـورد بررسـی در سازه های طراحی شده و همچنین نحوه تفسیر داده های حاصل اقدام به نگارش و تالیف کتاب کرده اند
  فصول این کتاب به ترتیب به بررسی روش های پر کاربرد ارزیـابی خصوصیات شیمیایی (فصل اول )، فیزیکی (فـصل دوم )، مکـانیکی (فـصل سـوم ) و زیـستی (فـصل چهارم) زیست مواد مو رد استفاده در مهندسی بافت پرداخته است .

 • بيوسراميک های واكنش‌ناپذير (اكسيدی و غير
  بایو مواد و مهندسی پزشکی
  12,000 تومــان

  کد محصول : #2639

  فعال در گروه : بایو مواد و مهندسی پزشکی

  چکيده :


  طی چند دهۀ اخير ظهور بيوسراميك­ ها به­ منظور استفاده در كاربردهاي پزشكي و دندان­پزشكي تـوانسته است همگام بـا جنبه هاي نـوين و رويكرد هاي نوپديـد مرتبط درماني، تأثيري شگرف بـر روی فناوری های مراقبت سلامت بر جاي گذارد، آن­چنان­كه عملكرد مطلوب باليني تعدادي از با اهميت­ ترين وسايل پزشكي زيست­ سازگار بر استفاده از بيو مواد سراميكي استوار شده است.  در اثر تأليفي فوق، به معرفي و بررسي بيوسراميك­ هاي واكنش­ ناپذير (خنثي يا تقريباً بي­ اثر/ كه با كمترين اثرگـذاري بر بـافت و تأثير پـذيري از بـافت همراه هستند.) مي­ پـردازد؛ بيوسرامیک هـايي كه از ديـدگاه مهندسي در مسير طراحي و توليد از پيچيدگي­ ها و ظرافت ­هاي خاصي برخوردارند و از لحاظ بـالينی به عنوان اجزای تشكيل­ دهنده تعدادي از ايمپلنت­ هاي با اهميت همچون سطوح مفصلي پروتزهاي مفاصل يـا سطوح خون­سازگار دريچه­ هاي مصنوعي قلب، جايگاه رفيعي را در بين بيومواد واكنش­ ناپذير به خود اختصاص داده­ اند. كتاب بيو سراميك­ های واكنش­ ناپذير (اكسيدي و غيراكسيدي) به­ وسيله دو نفر از اعضاء هيأت علمي دانشكده علوم و فنون نوين، دكتر زهرا محمدي و دكتر عبدالرضا شيخ مهدي مسگر به رشته تحرير درآمده و توسط مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران به چاپ و نشر رسيده است.

Scroll