آلومینات­ ها Aluminates

Aluminates آلومینات­ ها ABSTRACT Aluminates form in binary systems with alkali, alkaline earth or rare-earth oxides and share the high…

19,900 تومان

آلیاژ هایپر یوتکتیک Al-Ni و اثر نرخ سرد شدن روی ساختار میکروسکوپی آن

The influence of cooling rate on the microstructure of an Al–Ni hypereutectic alloy اثر نرخ سرد شدن روی ساختار میکروسکوپی آلیاژ…

9,900 تومان

آلیاژسازی مکانیکی تیتانیوم

Mechanical alloying of titanium آلیاژسازی مکانیکی تیتانیوم ABSTRACT The mechanical alloying of titanium has previously been performed using fugitive process…

14,900 تومان

آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هوافضا

Mg Casting Alloys for the Aerospace Challenge آلیاژهای ریختگی منیزیم برای کاربردهای هوافضا ABSTRACT Reviewing the magnesium alloys currently available to…

9,900 تومان

آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم – سیلیسیوم

Nucleation mechanism of the eutectic phases in aluminum–silicon hypoeutectic alloys سازوکار جوانه‌زنی فازهای یوتکتیک در آلیاژهای هیپویوتکتیک آلومینیوم -سیلیسیوم ABSTRACT…

14,900 تومان

آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده

Preparation of Fine Alumina Powder آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر ABSTRACT This study involves the…

29,900 تومان

آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر Preparation of Fine Alumina Powder

Preparation of Fine Alumina Powder آماده سازی ذرات آلومینای ریزدانه مشتق شده از ژیپسیت بایر ABSTRACT This study involves the…

29,900 تومان

آماده سازی پودر ZrB2 نانوسایز Preparation of nano-size ZrB2 powder

Preparation of nano-size ZrB2 powder by self-propagating high-temperature synthesis سنتز پودر ZrB2 در اندازه نانو بوسیله سنتز خود انتشار دما بالا ABSTRACT…

9,900 تومان

آموزش فارسی نرم افزار Visualizer 3D ، ترجمه کتابچه راهنمای کاربران

visualizer 3d user manual کتابچه راهنمای کاربران نرم افزار Visualizer 3D ABSTRACT By using the software you give your accordance…

29,900 تومان

آنالیز SEM و اشعه ایکس – SEM and X-ray Microanalysis

مقاله آنالیز SEM SEM and X-ray Microanalysis Image Formation and Interpretation آنالیز اشعه ایکس و SEM – تفسیر و تشکیل تصویر ABSTRACT…

14,900 تومان

آنالیز اشعه ایکس در آلیاژهای تیتانیوم برای کاربردهای زیست‌پزشکی

In situ X-ray analysis of mechanism of nonlinear super elastic behavior of Ti–Nb–Ta–Zr system beta-type titanium alloy for biomedical applications آنالیز…

9,900 تومان

آندایزینگ و عملیات حرارتی تیتانیوم متخلخل

Effects of anodizing parameters and heat treatment on nanotopographical features, bioactivity, and cell culture response of additively manufactured porous titanium…

9,900 تومان