اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ پرکننده لحیم

Joining of Si3N4 ceramic using PdCo(NiSiB)–V system brazing filler alloy and interfacial reactions اتصال سرامیک Si3N4 با استفاده از آلیاژ…

9,900 تومان

اتصال غیر مشابه فولاد زنگ نزن سوپر دو فازی و فولاد کم آلیاژ استحکام بالا

Effect of heat input on microstructure and mechanical properties of dissimilar joints between super duplex stainless steel and high strength low alloy…

9,900 تومان
75%
تخفیف

اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی (DSC)

یک مطالعه تجربی از اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی An Experimental…

36,200 تومان

اتصال نفوذی آلیاژ تیتانیوم – مس و فولاد زنگ نزن

The Evolution Characteristics and Numerical Analysis of Diffusion Bonding Interface Structure of Titanium Alloy /Cu/Stainless Steel ارزیابی خصوصیات و آنالیز عددی ساختار در فصل مشترک اتصال نفوذی آلیاژ تیتانیوم/…

9,900 تومان

اتصال نفوذی آلیاژ مس به فولاد زنگ نزن تحت فشار ناگهانی

Impulse pressuring diffusion bonding of a copper alloy to a stainless steel with/without a pure nickel interlayer اتصال نفوذی آلیاژ مس به…

14,900 تومان

اتصال نفوذی مس به فولاد زنگ نزن تحت فشار ناگهانی

Impulse pressuring diffusion bonding of a copper alloy to a stainless steel with/without a pure nickel interlayer اتصال نفوذی مس به فولاد…

19,900 تومان

اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه نشانی شده

Influence of pH onpropertiesof ZnS thin films deposited on SiO2 substratebychemicalbathdeposition اثر pH بر خواص فیلم های نازک ZnS لایه…

5,900 تومان
74%
تخفیف

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های حافظه داری آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn Effect of alloying on microstructure and shape memory…

9,500 تومان

اثر ارتعاش مکانیکی روی ریزساختار فلز جوش

Studies on the Effect of Mechanical Vibration on the Microstructure of the Weld Metal تحقیقات در مورد اثر ارتعاش مکانیکی روی ریزساختار…

5,900 تومان
60%
تخفیف

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم A356

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم A356 Effect of Eu addition on the microstructures and mechanical…

40,900 تومان

اثر افزودن کاربید تیتانیوم روی خواص ترموالکتریک سرامیک ها

Effect of titanium carbide addition on the thermoelectric properties of B4C ceramics اثر افزودن کاربید تیتانیوم روی خواص ترموالکتریک سرامیک…

9,500 تومان
75%
تخفیف

اثر اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر

اثر قوی اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر Strong grain-size effect on…

9,800 تومان