اصول آزمون ذرات مغناطیسی ( MT )

مرجعی کاربردی برای آزمون ذرات مغناطیسی MT تالیف دکتر ابراهیم حشمت دهکردی

30,000 تومان

پرتونگاری صنعتی RTI (فنون تصویرسازی)

کتاب پرتونگاری صنعتی (فنون تصویرسازی) نوشته دکتر ابراهیم حشمت دهکردی در ۱۷ فصل به رشته تحریر درآمده است.

18,000 تومان