اصلاح سطح آلیاژ منیزیم زیست تخریب پذیر برای استفاده ارتوپدی

Surface Modification on Biodegradable Magnesium Alloys as Orthopedic Implant Materials to Improve the Bio-adaptability: A Review اصلاح سطح آلیاژ منیزیم…

36,500 تومان