گزارش کار آزمایشگاه انجماد فلزات

این گزارش کار به صورت تایپی، کاملا خوانا و منظم و در قالب فایل فشرده بوده و شامل ۲۰ صفحه است.

15,000 تومان