تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل

Nanoparticulate titanium dioxide synthesized by sol–gel and solution combustion techniques تولید نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به روش سل ژل ABSTRACT…

5,900 تومان

سنتز هیدروترمال و خواص نوری نانورنگدانه ­ها

Hydrothermal synthesis and optical property of nano-sized CoAl2O4 pigment سنتز هیدروترمال و خواص نوری نانورنگدانه ­های CoAl2O4 ABSTRACT Nano-sized CoAl2O4 was…

6,400 تومان

مقدمه ای بر پوشش های هیبریدی نانو کامپوزیتی

یکی از شاخص ترین فناوری های قرن بیستم نانو فناوری است، زیرا با این فناوری می توان از نظر اقتصادی محصولات…

6,000 تومان