75%
تخفیف

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار Metallurgical failure analysis of a cracked aluminum 7075 wing internal…

12,500 تومان
70%
تخفیف

استخراج آلومینیوم به روش هال هرولت پیشرفته

استخراج آلومینیوم اولیه و پیل های هال هرولت پیشرفته Primary Aluminum Production and Advanced Hall-Héroult Cells چکیده انرژی کل لازم…

62,500 تومان
75%
تخفیف

بررسی حلقه های نابجایی در آلومینیوم کوئنچ شده

نوع جدید حلقه های نابجایی در آلومینیوم کوئنچ شده New type dislocation loops in quenched aluminum چکیده عیوب نوع جدید…

7,800 تومان
50%
تخفیف

بررسی زمان آندایزینگ بر خوردگی آلومینیوم خالص تجاری

بررسی زمان آندایزینگ و حالت های پالس ولتاژ بر رفتار خوردگی آلومینیوم خالص تجاری Investigation of anodizing time and pulse…

59,500 تومان
75%
تخفیف

توزیع ریزسختی و ریزساختار در تغییر شکل پلاستیک شدید آلومینیوم (ECSEE)

توزیع ریزسختی و تحولات ریزساختاری در طی تغییر شکل پلاستیک شدید آلومینیوم خالص: اکستروژن مارپیچ در کانال های همسان با…

12,500 تومان
50%
تخفیف

جوشکاری FBTIG آلومینیوم

تاثیر اندازه شکاف فلاکس و اندازه ذره بر روی عمق نفوذ جوش حاصل از جوشکاری FBTIG آلومینیوم Effect of Flux…

37,900 تومان
60%
تخفیف

جوشکاری آلومینیم ۲۲۱۹ به روش تیگ و بررسی استحکام کششی آن

تحقیقات تجربی در مورد استحکام کششی در جوشکاری آلومینیم ۲۲۱۹ – T87 به روش TIG با فلاکس مرزی (FBTIG) Experimental…

23,500 تومان
60%
تخفیف

جوشکاری آلومینیوم ۵۰۸۳ به روش FBTIG

تاثیر فلاکس بر جوشکاری آلومینیوم ۵۰۸۳ به روش FBTIG Effect on formation of 5083 aluminum alloy of activating flux in…

14,900 تومان
50%
تخفیف

خواص مکانیکی اتصال آلومینیم به فولاد کم کربن

اثر زاویه‌ی پَخ بر ریزساختار و خواص مکانیکی اتصال آلومینیم به فولاد ایجاد شده با استفاده از روش جوشکاری لحیم…

68,900 تومان
50%
تخفیف

ریزساختار و خواص مکانیکی جوشکاری آلومینیوم ۲۲۱۹

تاثیر انواع جوشکاری TIG بر روی ریزساختار، خواص و تخلخل حاصل از اتصالات آلیاژ آلومینیوم ۲۲۱۹ جوشکاری شده The effect…

37,500 تومان
70%
تخفیف

عوامل مهم بر جوشکاری تیگ آلومینیوم (Productivity Gains by Flux Bounded TIG Welding of Aluminum)

افزایش عمق نفوذ جوش و بهبود بازده تولید از طریق اعمال فلاکس مرزی در فرایند جوشکاری تیگ آلومینیوم Productivity Gains…

13,900 تومان
75%
تخفیف

مشکلات کیفی فویل آلومینیومی و دلایل آن ها

مشکلات کیفی فویل آلومینیومی و دلایل آن ها Aluminum foil: Its typical quality problems and their causes چکیده ورق‌های آلومینیمی…

24,800 تومان