75%
تخفیف

اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی (DSC)

یک مطالعه تجربی از اتصال فاز مذاب انتقالی روی سیستم آلیاژ Ag-Au-Cu با استفاده از کالریمتری روبشی افتراقی An Experimental…

36,200 تومان
74%
تخفیف

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های حافظه داری آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn Effect of alloying on microstructure and shape memory…

9,500 تومان
75%
تخفیف

تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و رفتار حافظه شکلی آلیاژ Fe-Mn-Si-Ni-Cr

تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و رفتار حافظه شکلی آلیاژ Fe-Mn-Si-Ni-Cr Effect of heat treatment on the microstructure and shape…

32,300 تومان
75%
تخفیف

تولید و شناسایی آلیاژ انتروپی بالا بوسیله آلیاژ سازی مکانیکی

تولید و شناسایی آلیاژ انتروپی بالا بوسیله آلیاژ سازی مکانیکی Synthesis and characterization of AlCoCrCuFeZnx high-entropy alloy by mechanical alloying…

9,500 تومان
60%
تخفیف

تولید پودر مس کروم به روش آلیاژسازی مکانیکی (Preparation of Cu–Cr alloy powder by mechanical alloying)

تولید پودر مس کروم به روش آلیاژسازی مکانیکی Preparation of Cu–Cr alloy powder by mechanical alloying چکیده مطالعه روی تولید…

29,500 تومان
75%
تخفیف

خواص کششی آلیاژهای آنتروپی بالای CoCrFeNi در طول انجماد جهت دار

تحولات فصل مشترک جامد- مذاب و خواص کششی آلیاژهای آنتروپی بالای CoCrFeNi در طول انجماد جهت دار Transition of solid-liquid…

24,300 تومان
50%
تخفیف

روش های تولید آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni

روش های تولید آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni Methods of fabricating Cu-Al-Ni shape memory alloys چکیده اخیرا آلیاژهای حافظه دار به…

90,500 تومان
50%
تخفیف

ساخت آلیاژ Mg-Ca به روش متالورژی پودر برای کاربرد ایمپلنت زیست تخریب پذیر

ساخت آلیاژ Mg-Ca به روش متالورژی پودر برای کاربرد ایمپلنت زیست تخریب پذیر Powder metallurgy preparation of Mg-Ca alloy for…

23,900 تومان
50%
تخفیف

ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ni-Co-Cr-Fe-Ti با آنتروپی بالا

ساختار و خواص مکانیکی آلیاژ Ni-Co-Cr-Fe-Ti با آنتروپی بالا تولید شده به کمک آلیاژسازی مکانیکی و اسپارک پلاسما زینترینگ Microstructure…

56,500 تومان
75%
تخفیف

سنتز شیشه فلزی در سیستم های آلیاژ شده به طور مکانیکی بر پایه Fe

سنتز شیشه فلزی در سیستم های آلیاژ شده به طور مکانیکی بر پایه Fe Glass formation in mechanically alloyed Fe…

27,900 تومان
75%
تخفیف

فرآیند حافظه‌ دار کردن Cu-Al-Mn به وسیله روش فیلتراسیون سیلیکا-ژل

فرآیند حافظه‌ دار کردن مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) بوسیله کروی باز بوسیله روش فیلتراسیون سیلیکا-ژل Processing of CuAlMn Shape Memory Foams…

26,500 تومان
61%
تخفیف

مشخصات آستنیت باقیمانده در فولاد آلیاژی پرکربن – پرکروم کوئنچ ­شده

مشخصات آستنیت باقیمانده در فولاد آلیاژی پرکربن – پرکروم کوئنچ ­شده Characteristics of Retained Austenite in Quenched High C-High Cr…

22,500 تومان