74%
تخفیف

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین Cu–Al–Mn alloy with shape memory effect at low temperature چکیده میزان…

9,500 تومان
75%
تخفیف

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها Ductile Cu–Al–Mn based shape memory alloys: general properties and…

14,900 تومان
75%
تخفیف

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار Metallurgical failure analysis of a cracked aluminum 7075 wing internal…

12,500 تومان
75%
تخفیف

آندایزینگ آلومینیوم AA 7050 و مقاومت به خوردگی آلیاژ AA 7050

آندایزینگ آلومینیوم ۷۰۵۰ AA و مقاومت به خوردگی جوش های اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA 7050 Anodising and Corrosion resistance of…

30,900 تومان
74%
تخفیف

اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

اتصال فلز غیر همسان آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Dissimilar Metal Joining of 2024…

13,900 تومان
75%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر مقادیر منگنز و آلومینیم بر ویژگی حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Influence of aluminum and…

14,500 تومان
75%
تخفیف

استفاده از آلیاژ Al-Nb-B برای اصلاح دانه آلیاژهای Al-Si

پیشرفت آلیاژ های Al-Nb-B مادر صنعتی برای اصلاح دانه آلیاژهای Al-Si Towards industrial Al-Nb-B master alloys for grain refining Al-Si alloys…

20,600 تومان
75%
تخفیف

اکسیداسیون سیستم های پوشش آلومیناید نیکل در فشار جزیی پایین اکسیژن

مراحل اولیه ی اکسیداسیون سیستم های پوشش پیوند آلومیناید نیکل در فشار جزیی پایین اکسیژن First Stages of Oxidation of…

21,000 تومان
75%
تخفیف

بررسی تجربی ریخته گری تلاطمی کامپوزیت های آلومینیوم

بررسی تجربی ویژگی های کامپوزیت های آلومینیوم تهیه شده با ریخته گری تلاطمی Experimental validity on the casting characteristics of…

14,000 تومان
75%
تخفیف

بررسی عیوب جوش آلیاژهای آلومینیوم در روش های جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و ذوبی

بررسی عیوب جوش در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و جوش ذوبی آلیاژهای آلومینیوم Investigation of weld defects in friction-stir welding and…

32,800 تومان
75%
تخفیف

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی Optimal FSW process parameters for…

12,500 تومان
75%
تخفیف

تاثیر ارتعاش بر روی ترک گرم و اندازه دانه در جوشکاری آلیاژ آلومینیوم ۷۰۷۵

مطالعات بر روی تاثیر ارتعاش بر روی ترک گرم و اندازه دانه در جوشکاری آلیاژ آلومینیوم AA7075 Studies on the…

8,500 تومان