74%
تخفیف

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین

آلیاژ Cu-Al-Mn با اثر حافظه داری در دمای پایین Cu–Al–Mn alloy with shape memory effect at low temperature چکیده میزان…

9,500 تومان
75%
تخفیف

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها

آلیاژ حافظه دار پلی کریستال Cu-Al-Mn داکتیل: خواص کلی و کاربردها Ductile Cu–Al–Mn based shape memory alloys: general properties and…

14,900 تومان
74%
تخفیف

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn

اثر آلیاژسازی بر ریزساختار و ویژگی های حافظه داری آلیاژ حافظه‌دار Cu-Al-Mn Effect of alloying on microstructure and shape memory…

9,500 تومان
75%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر مقادیر منگنز و آلومینیم بر ویژگی حافظه داری آلیاژ حافظه‌ دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Influence of aluminum and…

14,500 تومان
75%
تخفیف

اثر کوئنچ بر آلیاژ حافظه دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn)

اثر کوئنچ بر آلیاژ حافظه دار مس آلومینیوم منگنز (Cu-Al-Mn) Quenching effects in Cu–Al–Mn shape memory alloy چکیده در این…

10,500 تومان
75%
تخفیف

تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و رفتار حافظه شکلی آلیاژ Fe-Mn-Si-Ni-Cr

تأثیر عملیات حرارتی بر ریزساختار و رفتار حافظه شکلی آلیاژ Fe-Mn-Si-Ni-Cr Effect of heat treatment on the microstructure and shape…

32,300 تومان
75%
تخفیف

مشخصات آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Mn و کاربردهای آن

مشخصات آلیاژهای حافظه دار Cu-Al-Mn و کاربردهای آن Characteristics of Cu–Al–Mn-based shape memory alloys and their applications چکیده توسعه های…

15,900 تومان