60%
تخفیف

آنالیز سینتیک فرایند تجزیه وانادیم با روش نمک ذوب شده KOH

آنالیز سینتیک فرایند تجزیه وانادیم با روش نمک ذوب شده KOH Kinetics analysis of decomposition of vanadium slag by KOH…

37,900 تومان
60%
تخفیف

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن

اثر اندازه گندله سنگ آهن بر خواص و ریزساختار آن Effect of Iron Ore Pellet Size on its Properties and…

33,500 تومان
70%
تخفیف

استخراج آلومینیوم به روش هال هرولت پیشرفته

استخراج آلومینیوم اولیه و پیل های هال هرولت پیشرفته Primary Aluminum Production and Advanced Hall-Héroult Cells چکیده انرژی کل لازم…

62,500 تومان
75%
تخفیف

استخراج مس از منابع گرید پایین با روش اسید شویی

مطالعات راکتوری و اسیدشویی ستون جهت استخراج مس از دو منبع گرید پایین: مطالعه قیاسی Reactor and column leaching studies…

23,000 تومان
59%
تخفیف

استخراج وانادیوم از سرباره به روش پخت مستقیم و شست و شوی قلیایی

استخراج وانادیوم از سرباره با مقدار کلسیم وانادیم زیاد با استفاده از روش پخت مستقیم و شست و شوی قلیایی…

20,900 تومان
60%
تخفیف

انحلال کالکوپیریت در محلول های کلریدی (The dissolution of chalcopyrite in chloride solutions)

انحلال کالکوپیریت در محلول های کلریدی بخش ۲: تاثیر پارامتر های مختلف بر روی نرخ انحلال The dissolution of chalcopyrite…

34,500 تومان
70%
تخفیف

ریزساختار، سختی، چقرمگی ضربه و عملکرد سایشی تجهیزات آسیاب کاری

رابطه بین ریزساختار، سختی، چقرمگی ضربه و عملکرد سایشی تجهیزات آسیاب کاری منتخب برای کاربردهای کانی‌های معدنی Relationship between microstructure,…

19,500 تومان
60%
تخفیف

زینتر کردن سنگ آهن (Iron ore sintering)

زینتر کردن سنگ آهن Iron ore sintering چکیده کارخانجات زینتر برای مخلوط کردن مواد معدنی جهت ایجاد ترکیب زینتر شده…

41,500 تومان
70%
تخفیف

سایش ساینده و کاربرد آن در دندانه حفرکننده (Abrasive wear and its application to digger teeth)

سایش ساینده و کاربرد آن در دندانه حفرکننده Abrasive wear and its application to digger teeth چکیده سایش ساینده توجه…

23,500 تومان
75%
تخفیف

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی و مس و فعالیت ضدباکتری آن ها

سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید روی و مس و فعالیت ضدباکتری آن ها Synthesis and characterization of zinc and…

26,800 تومان
70%
تخفیف

سینتیک انحلال کالکوپیریت توسط پر اکسید هیدروژن در محیط اسید سولفوریک

سینتیک انحلال کالکوپیریت توسط پر اکسید هیدروژن در محیط اسید سولفوریک Dissolution Kinetics of Chalcopyrite with Hydrogen Peroxide in Sulphuric…

14,900 تومان
70%
تخفیف

فراوری و تولید آلیاژهای آهنی (Reductant characterization and selection: Implications for ferroalloys processing)

ویژگی و انتخاب عامل احیا کننده: مفاهیم برای فراوری و تولید آلیاژهای آهنی Reductant characterization and selection: Implications for ferroalloys…

33,900 تومان