75%
تخفیف

خزش بتن و معادلات حاکم بر آن

تئوری انجماد برای خزش بتن : فرمول بندی Solidification theory for concrete creep. formulation چکیده مقاله یک قانون تشکیل دهنده…

22,000 تومان