75%
تخفیف

آبگریزی سطح اصلاح شده با باریکه الکترونِ لایه های هیدروکسی آپاتیت

آبگریزی سطح اصلاح شده با باریکه الکترونِ لایه های هیدروکسی آپاتیت Hydrophobicity of electron beam modified surface of hydroxyapatite films…

14,900 تومان
69%
تخفیف

آزمایش سایش خراشان مواد دندانی (A Method for Testing Abrasive Wear of Aesthetic Prosthetic Materials)

یک روش برای آزمایش سایش خراشان مواد مصنوعی دندانی A Method for Testing Abrasive Wear of Aesthetic Prosthetic Materials چکیده…

13,500 تومان
60%
تخفیف

آزمون ترک خوردگی تنشی (SCC) بر روی کاشتنی های ارتوپدی

نگاهی مهم بر به کارگیری نمونه حلقه ای C شکل برای آزمون ترک خوردگی تنشی (SCC) بر روی کاشتنی های…

31,500 تومان
60%
تخفیف

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم

اثر عناصر آلیاژی بر رفتار خوردگی و زیست سازگاری منیزیوم قابل تجزیه: بررسی کلی Effects of alloying elements on the…

120,900 تومان
75%
تخفیف

استحکام چسبندگی سُل – ژل ناشی از پوشش فلوئور هیدروکسی آپاتیت

در حال حاضر نسخه ترجمه شده این مقاله بر روی سایت موجود نیست.   استحکام چسبندگی سُل – ژل ناشی…

15,500 تومان
70%
تخفیف

اصلاح سطح ایمپلنت تیتانیوم و افزایش خاصیت آبدوستی آن

بهبود انرژی آزاد سطح و خاصیت آب دوستی از طریق اصلاح سطح ایمپلنت تیتانیوم ریز ساختار Enhancing surface free energy…

34,900 تومان
60%
تخفیف

ایمپلنت منیزیمی زیست تخریب پذیر (The history of biodegradable magnesium implants)

تاریخچه‌ی ایمپلنت منیزیمی زیست تخریب پذیر The history of biodegradable magnesium implants: A review چکیده امروزه، بیش از ۲۰۰ سال…

78,900 تومان
75%
تخفیف

ایمپلنت های مورد استفاده برای کاربردهای خون سازگاری

کاربردهای رابط خون Blood Interfacing Applications چکیده خون یک نوع بافت همبند است و دشوارترین مسئله آن در برقراری تماس…

38,600 تومان
75%
تخفیف

برهمکنش بافت و بیومواد (Tissue-Biomaterial Interactions)

برهمکنش بافت و بیومواد Tissue-Biomaterial Interactions چکیده هنگامی که یک ماده خارجی در بدن کاشته می شود، بافت به این…

27,250 تومان
60%
تخفیف

بیومواد SMA و کاربردهای آن (SMA Biomedical Applications)

کاربردهای بیومواد SMA SMA Biomedical Applications چکیده طبق گزارش تامسون در سال ۱۹۹۹، اولین استفاده‌ی NiTi در حوزه‌ی ارتودنسی بود.…

64,900 تومان
75%
تخفیف

تهیه و مشخصات دی‌الکتریک هیدروکسی آپاتیت زینتر شده

تهیه و مشخصات دی‌الکتریک هیدروکسی آپاتیت زینتر شده مونوکلینیک Preparation and dielectric property of sintered monoclinic hydroxyapatite چکیده خواص دی‌الکتریک…

7,900 تومان
59%
تخفیف

تولید منیزیم متخلخل برای کاربردهای پزشکی

تهیه و خواص منیزیم متخلخل برای کاربردهای پزشکی Preparation and properties of magnesium porous materials for medical applications چکیده منیزیم…

10,900 تومان