60%
تخفیف

آلیاژهای آنتروپی بالا چند جزئی AlCoCrCuFe و NiCoCrCuFe

رفتار آلیاژی شدن در آلیاژهای آنتروپی بالا چند جزئی AlCoCrCuFe و NiCoCrCuFe Alloying behavior in multi-component AlCoCrCuFe and NiCoCrCuFe high…

35,900 تومان
75%
تخفیف

بررسی انحلال نیتروژن در مذاب بازالتی (مذاب سیلیکاتی)

قابلیت انحلال نیتروژن در مذاب بازالتی : بخش ۱- تاثیر فیوگاسیته‌ی اکسیژن Nitrogen solubility in basaltic melt. Part I. Effect…

49,000 تومان
75%
تخفیف

ترمودینامیک تف ‌جوشی (Thermodynamics of sintering)

ترمودینامیک تف‌ جوشی Thermodynamics of sintering چکیده ذرات در هنگامی ‌که در فرایند تف‌جوشی تحت حرارت قرار می‌گیرند با یکدیگر…

52,250 تومان
75%
تخفیف

ترمودینامیک نانو ذرات و استحاله فازها (Thermodynamics of Nanoparticles and Phase Transformations)

ترمودینامیک نانو ذرات و استحاله فازها Thermodynamics of Nanoparticles and Phase Transformations چکیده نسبت سطح یه حجم نانو ذرات به…

37,900 تومان
75%
تخفیف

تشکیل و اکسیداسیون کاربید در آلیاژ اینکونل ۶۰۱

تشکیل و اکسیداسیون کاربید در یک آلیاژ اینکونل ۶۰۱ که به مدت طولانی در معرض خوردگی دما بالا قرار گرفته…

29,000 تومان
75%
تخفیف

روابط سینتیک زینترینگ (Sintering From Empirical Observations to Scientific Principles)

روابط سینتیک زینترینگ Sintering From Empirical Observations to Scientific Principles مقدمه بسته به منبع جرمی، چندین مکانیزم انتقال جرم به…

33,000 تومان
50%
تخفیف

مقاله نانوترمودینامیک : محاسبه توازن انرژی سیستم نانوذرات

مقاله نانوترمودینامیک : مسیرهای ترمودینامیکی برای محاسبه توازن انرژی سیستم نانوذرات Thermodynamic paths for calculating energy balance in systems containing…

34,500 تومان
75%
تخفیف

مهاجرت مرزدانه به علت عدم تعادل شیمیایی

مهاجرت مرزدانه به علت عدم تعادل شیمیایی Interface migration under chemical in equilibrium چکیده هنگامی که یک جامد پلی کریستالی…

15,300 تومان
70%
تخفیف

کاربرد مکانیک آماری غیر گسترده در نانوسیستم ها

کاربرد مکانیک آماری غیر گسترده در نانوسیستم ها An Application of Non-Extensive Statistical Mechanics to Nanosystems چکیده بر اساس فرمول…

8,500 تومان