75%
تخفیف

آندایزینگ آلومینیوم AA 7050 و مقاومت به خوردگی آلیاژ AA 7050

آندایزینگ آلومینیوم ۷۰۵۰ AA و مقاومت به خوردگی جوش های اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ AA 7050 Anodising and Corrosion resistance of…

30,900 تومان
74%
تخفیف

اتصال آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم به روش جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

اتصال فلز غیر همسان آلیاژ آلومینیم ۲۰۲۴ و ۷۰۷۵ به تیتانیوم با جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Dissimilar Metal Joining of 2024…

13,900 تومان
75%
تخفیف

اصول فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (Fundamentals of the Friction Stir Process)

اصول فرایند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی Fundamentals of the Friction Stir Process چکیده مروری بر فرایندهای ماکروسکوپی در FSW در هر…

63,000 تومان
60%
تخفیف

افزایش عمق نفوذ جوش در جوشکاری قوسی گاز تنگستن (GTAW)

افزایش عمق نفوذ جوش در جوشکاری قوسی گاز تنگستن (GTAW) توسط فلاکس های فعال شونده Enhanced Weld Penetrations In GTA…

20,900 تومان
70%
تخفیف

انتخاب پارامترهای مربوط به جوشکاری قوسی پالسی با گاز محافظ

انتخاب پارامترهای مربوط به فرایند جوشکاری قوسی پالسی با گاز محافظ Selection of parameters of pulsed current gas metal arc…

50,500 تومان
75%
تخفیف

انتقال از نرمی به تردی فلز در جوش بیم الکترونی فولاد در آزمون پانچ کوچک

انتقال از نرمی به تردی فلز در جوش بیم الکترونی فولاد در آزمون پانچ کوچک Ductile—brittle transition of steel electron…

18,000 تومان
75%
تخفیف

انجماد جوش (Weld Solidification)

انجماد جوش Weld Solidification مقدمه متالورژی اتصالی در دهه های گذشته عمدتا به دلیل توسعه آلیاژهای جدید با استحکام و…

27,000 تومان
75%
تخفیف

بررسی تاثیر لقی مفاصل در طراحی بازوی رباتیک جوشکاری

بررسی تاثیر لقی مفاصل در طراحی بازوی رباتیک جوشکاری Investigation of joint clearance effects on welding robot manipulators چکیده در…

23,000 تومان
75%
تخفیف

بررسی عیوب جوش آلیاژهای آلومینیوم در روش های جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و ذوبی

بررسی عیوب جوش در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی و جوش ذوبی آلیاژهای آلومینیوم Investigation of weld defects in friction-stir welding and…

32,800 تومان
75%
تخفیف

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی

بهینه سازی پارامترهای جوشکاری FSW آلیاژهای آلومینیوم AA5083 و AA6061 با استفاده از روش تاگوچی Optimal FSW process parameters for…

12,500 تومان
75%
تخفیف

تأثیر عملیات حرارتی بر خوردگی جوش فولاد زنگ نزن ۶۳۰ (۱۷-۴PH)

تأثیر عملیات حرارتی پس از جوشکاری بر روی خوردگی گالوانیک جوش GTAW از جنس فولاد زنگ نزن ۶۳۰ (۱۷-۴PH) در…

30,000 تومان
75%
تخفیف

تاثیر Zr-Ti بر ریز ساختار و خواص فلزات FAB-SAW

تاثیر آلیاژ Zr-Ti بر ریزساختار و خواص فلزات FAB-SAW Effects of Zr-Ti on the microstructure and properties of flux aided…

19,500 تومان