59%
تخفیف

ECAP مس : بررسی ریزساختار و خواص مکانیکی تحت تغییر شکل شدید در کانال زاویه‌دار مساوی

ریز ساختار و خواص مکانیکی مس خالص تحت تغییر شکل شدید توسط پرس در کانال زاویه‌دار مساوی و پیچش با…

19,900 تومان
69%
تخفیف

آزمایش سایش خراشان مواد دندانی (A Method for Testing Abrasive Wear of Aesthetic Prosthetic Materials)

یک روش برای آزمایش سایش خراشان مواد مصنوعی دندانی A Method for Testing Abrasive Wear of Aesthetic Prosthetic Materials چکیده…

13,500 تومان
60%
تخفیف

آزمون ترک خوردگی تنشی (SCC) بر روی کاشتنی های ارتوپدی

نگاهی مهم بر به کارگیری نمونه حلقه ای C شکل برای آزمون ترک خوردگی تنشی (SCC) بر روی کاشتنی های…

31,500 تومان
70%
تخفیف

آنالیز بافت فولاد API X70 بعد از نورد داغ و پس از عملیات حرارتی

آنالیز بافت ضخامت فولاد API X70 بعد از نورد داغ و پس از عملیات حرارتی Textural analysis through thickness of…

18,000 تومان
75%
تخفیف

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار

آنالیز شکست متالورژیکی زاویه داخلی باله آلومینیوم ۷۰۷۵ ترک دار Metallurgical failure analysis of a cracked aluminum 7075 wing internal…

12,500 تومان
60%
تخفیف

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژهای آلومینیم A356

اثر افزودن Eu بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیم A356 Effect of Eu addition on the microstructures and mechanical…

40,900 تومان
75%
تخفیف

اثر اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر

اثر قوی اندازه دانه بر استحاله مارتنزیتی در فولاد پرکربن ساخته شده به وسیله متالورژی پودر Strong grain-size effect on…

9,800 تومان
70%
تخفیف

اثر عملیات برودتی فولاد ابزار بر خواص مکانیکی آن

اثر عملیات برودتی عمیق فولاد ابزار بر رسوب­ گذاری کاربید و خواص مکانیکی آن Effect of Deep Cryogenic Treatment on…

11,800 تومان
75%
تخفیف

اثر کرنش پلاستیک و سایز دانه بر استحاله فازی سرامیک تیتانیا (TiO2)

اثر کرنش پلاستیک و سایز دانه بر روی استحاله فازی فشار بالا در سرامیک­ های نانوساختار تیتانیا TiO2 Plastic strain…

9,000 تومان
75%
تخفیف

انتقال از نرمی به تردی فلز در جوش بیم الکترونی فولاد در آزمون پانچ کوچک

انتقال از نرمی به تردی فلز در جوش بیم الکترونی فولاد در آزمون پانچ کوچک Ductile—brittle transition of steel electron…

18,000 تومان
75%
تخفیف

انجماد جوش (Weld Solidification)

انجماد جوش Weld Solidification مقدمه متالورژی اتصالی در دهه های گذشته عمدتا به دلیل توسعه آلیاژهای جدید با استحکام و…

27,000 تومان
75%
تخفیف

بررسی حلقه های نابجایی در آلومینیوم کوئنچ شده

نوع جدید حلقه های نابجایی در آلومینیوم کوئنچ شده New type dislocation loops in quenched aluminum چکیده عیوب نوع جدید…

7,800 تومان